Dissabte, 14 Juny 2008 01:00

Anuari Ornitològic de les Illes Balears. Volum 23, 2008

Volum 23, 2008

 Tot i que la descàrrega és gratuïta, t'agrairem un donatiu que ens permetrà poder seguir editant l'anuari en els propers anys. Gràcies! 

 

Articles

PÉREZ-MELLADO, V. Darwin y las islas.
Darwin and the islands

NlCOLL, S. i MARTíNEZ, JL. Fenología y dinámica del dormidero de lavandera blanca Motacilla alba en el aeropuerto de Palma (Mallorca, Islas Baleares).
Phenology and dynamics ofthe white wagtail Motacilla alba roost at Palma airport (Mallorca, Balearic Islands)

Notes breus

GARCIAS, P. Primera cita de cria de la subespecie cinereocapilla del xatxero groc Motacilla flava a Mallorca.
First Italian yellow wagtail Motacilla flava cinereocapilla breading record for the Balearics

ORO, D.; GENOVART, M.; IGUAL, LM. RUlZ, X. i GONZÁLEZ-SOLÍS, L Rutes migratòries i arees d'hivemada del virot gros Calonectris diomedea des Pantaleu (Mallorca).
Migratory routes and wintering areas of Cory's shearwaters Calonectris diomedea from es Pantaleu (Mallorca)

GARCIAS, P. Primer registre de nidificació d'ull de bou Phylloscopus collybita a les Balears.
First Common Chiffchaff Phylloscopus collybita breeding record for the Balearics

MAS, R. Captura ocasional per òliba Tyto alba d'escarabats de Sant Joan Polyphylla fullo en una zona d'emergencia masiva.
Occasional capture by the barn owl Tyto alba of the June beetle Polyphylla fullo in an area of massive emergence

MUÑOZ, A. Hivemada a Mallorca d'un exemplar local d'aguila peixatera Pandion haliaetus de primer any.
Wintering in Mallorca by a locally hatched osprey Pandion haliaetus

SUNYER, J.R. Sobre la nidificació del busqueret capnegre Sylvia melanocephala al centre de Mallorca.
On the breeding of the Sardinian warbler Sylvia melanocephala in the centre of Mallorca

MILLÁN, l; MARTÍNEZ, JL. i MARTÍN-MATEO, M.P. Malófagos encontrados sobre pollos de garza imperial Ardea purpurea y garceta común Egretta garzetta en la Albufera de Mallorca.
Mallophaga found on chicks of purple heron Ardea purpurea and little egret Egretta garzetta at S 'Albufera de Mallorca

FIOL, C.; SUÁREZ, M.; MARTíNEZ, O. i MÉNDEZ X. Recompte hivemal d'aus aquatiques i Iimícoles a les Balears, gener 2009.
Winter census of Wildfowl and Shorebirds in the Balearic Islands, January 2009

HERRERO, C i VICENS, P. Aportación sobre los parámetros reproductores de la cerceta pardilla, Marmaronetta angustirrostris, en la Albufera de Mallorca (Islas Baleares).
Contribution on the breeding parameters of the marbled duck Marmaronetta angustirrostris at s 'Albufera de Mallorca (Balearic Islands)

Altres

Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2008.
Accepted records of bird rarities in the Balearics. Report for 2008.


Registres ornitològics 2008.
Ornithological highlights of 2008.


Activitats Ornitològiques durant 2008.
Report of bird during 2008.


Ressenyes bibliogràfiques.
Books reviews.


Annex I: Resum meteorològic.
Meteorological summary.


Annex II: Estatus de l’avifauna balear.
Status of the Balearic birdlife.


Annex III: Llista de rareses.
List of rarities.

Llegir 1743 vegades Darrera modificació el Dimecres, 09 Setembre 2020 13:37

uneixtealgob