Biodiversitat

Biodiversitat (424)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

El text actual del projecte de llei dóna un tractament als moixos i a les colònies felines que entra en conflicte amb la conservació de la biodiversitat.

Suposaria un increment de pressió humana molt important al litoral, afectant espais de la xarxa Natura 2000 i sense que s’hagin avaluat adequadament les repercussions ambientals.

Cal evitar que les antigues instal·lacions militars a espais naturals importants passin a mans privades i es transformin en instal·lacions turístiques o residencials.

Com en altres ocasions, es va produir acampada il·legal i l’abandonament de fems als marges de la carretera, afectant al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

Aquests dos trams de litoral foren exclosos de la Xarxa Natura 2000 en el moment de la seva creació per què encara eren sols urbanitzables.

Animam els propietaris de finques rústiques a declarar aquestes zones on no està permesa la caça

El mes d'agost arriba al seu fi i amb ell la edició de la Campanya SOS Posidònia que ha anat desplaçant-se per quatre platges i clubs de vela de l'illa durant els mesos de juliol i agost.

Què està passant a la costa de la Serra de Tramuntana durant l'estiu? Aquesta és una pregunta que malauradament ens fem cada any i que no aconseguim resoldre. Alguns diuen que indrets com Sa Foradada pareixen "El Born". Sense dubte, un trànsit massiu es produeix amb poca vigilància i control.

Pàgina 1 de 31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob