Biodiversitat

Biodiversitat (376)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

 

Rebem amb esperança l’inici d’aquest nou capítol en la protecció i conservació d’aquest espai natural emblemàtic

 

La Conselleria de Medi Ambient i Territori segueix rebaixant el nivell de protecció general per tal d’atendre la demanda puntual de Pollença per a l’accés públic al Castell del Rei i Cala Castell

 

Reiteram a la Conselleria que paralitzi i reconsideri aquestes instal·lacions

 

Implicaran un important increment de la pressió d’ús públic a dues zones on no s’ha avaluat la capacitat de càrrega ni l’impacte d’aquestes instal·lacions

La posició de la CAIB no és pròpia d’una administració pretesament progressista i ecologista

 

El conflicte entre l’ajuntament de Santa Margalida i la Conselleria pel projecte de depuradora a Can Picafort segueix bloquejant la millora de la situació

La regulació de l'ús públic i la millora de la qualitat de les aigües són els aspectes principals on consideram que s'ha d'incidir millor

L’acord entre Consell de Mallorca i Conselleria de Medi Ambient no té en compte ni la normativa dels espais protegits ni l’increment de pressió humana i dels seus impactes que suposarà obrir aquesta porta

Pàgina 1 de 27
Pastilla dóna per campanyes
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.