Divendres, 06 Agost 2010 01:00

06/08/10 La llei que anul·la el procediment per integrar Son Bosc dins el Parc Natural de s’Albufera, a més de desprotegir per afavorir interessos molt particulars, DIU MENTIDES

 

Divendres 6 d'agost de 2010

Avui entra en vigor la “llei de la vergonya” 


La llei que anul·la el procediment per integrar Son Bosc dins el Parc Natural de s’Albufera, a més de desprotegir per afavorir interessos molt particulars, DIU MENTIDES


El paper ho aguanta tot, diuen, i les lleis, decrets i altres instruments normatius poden ser tot lo injustes que hom vulgui (i en aquest cas consideram que ho és) però són l’expressió del poder governant. Tot i això, una cosa és que el poder s’exerceixi per tal d’aprovar normes que vagin en un determinat sentit, beneficiant interessos particulars (creim que aquest n’és un cas molt clar) i altra, igualment inacceptable, és que la norma es fonamenti en MENTIDES, i aquestes es publiquin al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Ahir sortí publicada al BOIB la “Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro”, que avui ha entrat en vigor. 

Ja ho vàrem denunciar quan el Partit Popular presentà al Parlament la seva proposició de llei: l’exposició de motius, sobre la qual es justifica la norma, conté falsedats. Pensàvem que com a mínim dins el procediment de tramitació de la llei aquestes “deficiències” serien corregides, ja que de fet no aporten res a una llei amb un contingut extremadament simple i que, en qualsevol cas, no necessitava massa justificació “tècnica” ja que s’aprovaria sí o sí gràcies a la majoria parlamentària de Partit Popular i Unió Mallorquina. 

Però observam astorats com finalment el Parlament ha aprovat la llei[1] sense esmenar cap ni una d’aquestes MENTIDES. Amb aquesta aprovació, el Parlament, controlat per PP i UM, ha estat utilitzat indignament, fins a un punt que ens fa caure la cara de vergonya. 

1. La Junta Rectora del Parc Natural de s’albufera MAI ha informat favorablement el camp de golf 

La Llei diu que: 

“A la tramitació de l’expedient de declaració d’interès de les obres i instal·lacions del camp de golf de Son Bosc, al terme municipal de Muro, s’hi ha dictat els informes i les autoritzacions pertinents sobre els aspectes mediambientals que es poden sintetitzar de la manera següent:
... 

b) De la Junta Rectora del Parc Natural de S’Albufera: Informe favorable, lliurat el 3 de maig del 1999. 


Aquesta afirmació és MENTIDA, ja que la Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, reunida el 12 d’abril de 1999, acordà, en relació a la petició d’informe formulada per la Comissió Insular d’Urbanisme del consell de Mallorca, “Notificar a la Comissió Insular d’Urbanisme que la Junta Rectora no és competent per emetre informe respecte a l’expedient promogut per l’entitat Golf Playa de Muro S.A. a la finca de Son Bosch.” [2]

Més encara, a l’acta de la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, celebrada el 24 de juny de 2008, consta “el posicionament contrari i unànime de la JR respecte al camp de golf de Son Bosc”[3]

2. Hi ha informes DESFAVORABLES al camp de golf 

La Llei diu que: 

Queda constatat, per tant, que...” “tots els acords de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i tots els informes sectorials són favorables a la construcció del camp de golf de Son Bosc

Aquesta afirmació és també MENTIDA, ja que el Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, en el seu informe de 18 de juliol de 2005, diu que: 

Per tot l’esmentat, i pel que fa a la protecció d’espècies, cal informar DESFAVORABLEMENT l’avantprojecte de construcció del camp de golf de la platja de Muro. Tot i disposar d’un acord favorable de la CBMA, de 15 d’abril de 1999, el projecte no valora suficientment els valors ambientals (hàbitats i espècies) de l’àrea, afectant de forma greu el conjunt de les espècies de flora i fauna que s’hi troben. Així mateix, la construcció d’aquest camp de golf també afecta indirectament la resta d’hàbitats propers inclosos dins l’actual Parc Natural de s’Albufera.” [4]

La Comissió Balear de Medi Ambient decidí no fer cas a aquest informe desfavorable, i a canvi decidí tenir en compte una sèrie de mesures correctores suggerides pel propi Servei (això sí, amb el condicionant que cap d’aquestes mesures suposàs modificacions substancials al projecte de camp de golf). 

Igualment hem de recordar que existeixen informes urbanístics desfavorables a l’atorgament de la llicència de construcció, emesos per la Direcció General d’Administracions Públiques de la Conselleria de Presidència, pel Departament de Territori del Consell de Mallorca i pel tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Muro. 


3. L’oficina del Conveni de Ramsar MAI ha dit que no existeixi impacte negatiu camp de golf del sobre la zona humida d’importància internacional de s’Albufera de Mallorca 

La Llei diu que:

... 

Igualment, la Secretaria de la Convenció de Ramsar, amb seu a CH-1196
Gland, Switzerland, en resposta a una petició d’investigació d’una determinada entitat ecologista, sobre el presumpte impacte negatiu del reg del camp de golf de Son Bosc a la zona humida de S’Albufera, denegà la denúncia i dictaminà que “l’aqüífer no es veurà afectat negativament, en qualitat ni en quantitat, pel desenvolupament del camp de golf”, i que “l’ús de productes fisiosanitaris tampoc no afectarà l’àrea”. 

Aquest paràgraf, per a la qual els redactors de la Llei fins i tot tingueren l’atreviment d’entrecomillar preteses afirmacions de l’oficina de Ramsar, és igualment MENTIDA. El Ministeri de Medi Ambient va remetre a l’oficina de Ramsar un informe elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, en el qual s’argumentava que la construcció del camp de golf no tindria efectes sobre s’Albufera. La Secretaria de Ramsar només pot iniciar una investigació amb el consentiment de l’administració local, pel que davant l’informe de la Conselleria de Medi Ambient els tècnics de Ramsar no tingueren més remei que desistir. El que diu realment l’escrit de Ramsar és que “Del informe (-informe remès per la Conselleria de Medi Ambient-) sobre los aspectos hídricos, entendemos que el acuífero no se verá afectado negativamente por el desarrollo del campo de golf, ni en cualidad ni en cuantidad. Sin embargo la dirección del flujo subterráneo es hacia el mar, con posibles aportes hacia el colindante sitio Ramsar”. L’escrit segueix dient que “En este contexto, no vemos la utilidad de una Misión Ramsar de Asesoramiento por el momento. Sin embargo, le animamos a seguir de cerca la evolución del sitio Ramsar colindante, especialmente referente a los posibles impactos de los productos fitosanitarios.” [5] Per a nosaltres resulta més que evident la inquietud de Ramsar sobre els possibles efectes, tot i que des de la Secretaria del Conveni s’era conscient de la impossibilitat de realitzar la investigació per la manca d’acord amb la Conselleria de Medi Ambient. Prova d’això és que, davant les noves informacions remeses recentment per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, l’oficina del Conveni de Ramsar ja ha anunciat una visita (Missió Ramsar d’Assessorament) per tal d’avaluar personalment els possibles efectes negatius de la construcció del camp de golf a la vora de la zona humida d’importància internacional de s’Albufera. 

El GOB ha posat en coneixement de l’oficina del Secretariat del Conveni de Ramsar aquest utilització tergiversada del seu escrit per part del nostre Parlament, que ho ha plasmat en forma de Llei. Quina vergonya... 

Consideram que amb l’aprovació d’aquesta llei, Partit Popular i Unió Mallorquina han fet un ús indigne de la màxima institució de les Illes, que ens representa a tots els ciutadans, no només aprovant una mesura de desprotecció del medi natural, no només fent una legislació “baix demanda” per afavorir un projecte i uns interessos ben particulars, sinó també utilitzant la MENTIDA per justificar una llei totalment aberrant. 

El GOB prepara un escrit per remetre al Defensor del Pueblo, sol·licitant que impugni algunes de les normes aprovades recentment pel Parlament, entre elles aquesta.

 


[1] http://boib.caib.es/pdf/2010115/mp5.pdf

[2] http://www.gobmallorca.com/docsonbosc/jr1.pdf

[3] http://www.gobmallorca.com/docsonbosc/jr2.pdf

[4] http://www.gobmallorca.com/docsonbosc/spe1.pdf

[5] http://www.gobmallorca.com/docsonbosc/ramsar1.pdf

Llegir 1325 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:57

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.