Dilluns, 09 Novembre 2009 00:00

09/11/09 La “llei Grimalt” ajornarà de bell nou la protecció d’Es Trenc-Salobrar i de la Península de Llevant

En aquesta legislatura, la protecció d’espais naturals va “en càmera lenta”

9 de novembre de 2009

La “llei Grimalt” ajornarà de bell nou la protecció d’Es Trenc-Salobrar i de la Península de Llevant
En aquesta legislatura, la protecció d’espais naturals va “en càmera lenta”


La Llei de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears, més coneguda com a Llei Grimalt, té per objecte, tal i com estableix el Decret llei 3/2009 de 29 de maig, “establir un conjunt de mesures urgents per a  l’agilització de tràmits ambientals a fi d’impulsar les inversions i activitats econòmiques, reduint tràmits o terminis de caire ambiental, amb la finalitat ja expressada de contribuir i impulsar les inversions i sense minva de les garanties mediambientals inherents als projectes, activitats, plans i programes.”

Tot i això, pel que fa a la protecció dels espais naturals d’Es Trenc-Salobrar de Campos i de la Península de Llevant, enlloc d’agilitar el que es pretén és ajornar, de bell nou, la protecció.

La  Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental estableix a l’article 8 que el procediment per a l’aprovació dels Plans d’Ordenació de Recursos Naturals (PORNs) és de dos anys. Cas de no haver-se aprovat en aquest termini, el procediment caduca.

La “llei Grimalt” modifica aquesta disposició, afegint que “No obstant això, el Consell de Govern pot acordar, per causa justificada en l’expedient, una pròrroga d’aquest termini per un màxim de dos anys.” Aquesta modificació afecta dos espais que en aquest moment s’estan tramitant a Mallorca: Es Trenc-Salobrar de Campos i la Península de Llevant. Anem a fer un breu repàs de quina és la situació en cada cas:

Es Trenc-Salobrar de Campos
Aquesta zona humida excepcional és ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus),  LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès). Tot i això, cap d’aquestes figures li atorga el marc de protecció i gestió que necessita i que sí tindria si fos declarat parc o reserva natural. Tot i que la LEN (Llei 1/1991) ja va establir que aquesta zona s’hauria de declarar espai natural protegit, passaren encara 15 anys per què s’iniciàs un procediment de protecció.

  • El 9 de juny de 2006, el Consell de Govern presidit per Jaume Matas acordà iniciar l’elaboració del PORN.
  • L’11 d’abril de 2008, el Consell de Govern presidit per Francesc Antich acordà prorrogar un any l’elaboració del PORN
  • 41 mesos des de l’acord d’inici de redacció, el PORN encara no ha estat ni tan sols presentat inicialment

El PORN iniciat en època Matas (i prorrogat en època Antich) no inclou la zona de garriga de Sa Canova de Campos, tot i colindar amb la zona i presentar un gran interès natural. Recordem que aquesta garriga fa anys va ser objecte d’un projecte de camp de polo que no va tirar endavant.

Recordem que dins l’àmbit d’aquest espai es planteja ara, fruit de l’acord de governabilitat del Consell de Mallorca, una ampliació, encara no definida, del balneari de la Font Santa. Com que el PORN ha de definir si això és possible i de quina manera, sospitam que la pretensió de possibilitar aquest projecte pot tenir a veure amb el retard en la tramitació del PORN.

Península de Llevant
També és ZEPA, LIC i ANEI, i és o ha estat Parc Natural. Aquesta és la increïble història d’un parc que no sap qui és. En 8 anys de vida ja ha tingut 2 àmbits vigents i altres 2 proposats en forma d’inici de PORN.

  • El 9 de novembre de 2001, el Consell de Govern presidit per Francesc Antich acordà l’aprovació del PORN i el decret de declaració del parc natural, amb més de 21.000 Ha terrestres i marines
  • El 22 de desembre de 2003, el Parlament, amb els vots del PP i UM, aprovà la Llei de mesures tributàries i administratives que, entre moltes altres coses, retallà el parc deixant-lo en només les finques públiques d’Aubarca, Es Verger i s’Alqueria (poc més de 1.500 Ha terrestres).
  • El 27 de maig de 2005, el Consell de Govern presidit per Jaume Matas inicià l’elaboració d’un nou PORN, d’àmbit bastant inferior a l’original (no arriba a les 15.000 Ha).
  • El 19 d’octubre de 2007, el Consell de Govern presidit per Francesc Antich declarà la caducitat del PORN iniciat el 2005, i en començà un de nou. Tot i això, l’àmbit és pràcticament idèntic a l’iniciat en època Matas.
  • Dos anys més tard de l’acord d’inici de redacció, aquest darrer PORN ni tan sols ha estat presentat inicialment.

En aquest cas, l’àmbit del PORN que ara es pretén prorrogar difereix molt al que es va aprovar l’any 2001, i deixa fora espais naturals tan importants i emblemàtics com Sa Canova d’Artà, el Cap Vermell o la Punta de n’Amer.

Un retard inadmissible
Des del GOB consideram injustificable que per enllestir el PORN d’Es Trenc-Salobrar de Campos ja hagin fet falta més de tres anys, i ara es vulgui prorrogar encara un any més. Considerant que la Conselleria de Jaume Font va deixar el PORN molt avançat, i que la Conselleria de Grimalt no ha sumat ni un metre quadrat a l’àmbit a protegir, no podem entendre aquest retard.

Igualment és escandalós el cas del Parc Natural de la Península de Llevant. Han passat gairebé dos anys des de l’inici de la nova tramitació, i tenint en compte que aquest espai ja comptava prèviament amb un PORN aprovat ens sembla injustificable que per modificar-lo no hagin estat suficients dos anys. I ara es vol disposar de dos anys més!

No dubtam de la competència dels tècnics de la Conselleria responsables d’aquestes tramitacions, i per això no ens queda més remei que atribuir el retard als que marquen les directrius polítiques a la Conselleria.

Llegir 1166 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:59
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.