Dijous, 12 Agost 2010 01:00

12/08/10 El GOB reclama a Medi Ambient la màxima sanció per als destructors de Son Bosc

La zona arrasada pels promotors del camp de golf era de les més valuoses dins l’àmbit protegit.

 

12 d’agost de 2010

El GOB reclama a Medi Ambient la màxima sanció per als destructors de Son Bosc
La zona arrasada pels promotors del camp de golf era de les més valuoses dins l’àmbit protegit.


En dies passats els promotors del camp de golf de Son Bosc han impulsat l’arrasament d’una zona inclosa dins l’àmbit protegit cautelarment pel Govern mentre els tramita l’ampliació de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de s’Albufera.

Aquesta zona, annexa a l’àrea de màxima concentració d’orquídies de prat (Orchis palustris robusta) en tota Europa, era una de les de major valor ecològic dins l’àmbit de Son Bosc. Durant l’elaboració del Pla de Conservació de l’orquídia de prat, la Conselleria de Medi Ambient encarregà un informe a una consultora que considerà que “Se debe incluir dentro de la ABC -(àrea biològica crítica, zona de protecció)- toda la superficie al sur de las casas de Son Bosc, ocupada en el proyecto por las calles 8 y 9 del campo de golf, por ser una unidad ambiental dentro de los parámetros ecológicos que definen el hábitat de Orchis palustris”. La Conselleria, aleshores dirigida per Miquel Àngel Grimalt, decidí ignorar aquest informe i no va incloure la zona dins l’àrea de protecció de l’orquídia, tot i que com s’ha dit era una àrea important per a l’espècie.

D’altra banda, la zona estava coberta en part per comunitats de zona humida (jonqueres) i en part per comunitats dunars. Precisament en la zona més arenosa era on l’escarabat de Sant Joan (Polyphylla fullo) hi tenia una important àrea de reproducció, i aquesta és una de les espècies sobre les que es fonamenta la important presència a la zona del falcó marí (Falco eleonorae) a principis d’estiu. Recordem que l’ús que el falcó marí fa de l’àrea de Son Bosc per alimentar-se ha estat l’argument fonamental per protegir cautelarment aquesta zona i tramitar la seva incorporació a la ZEPA de s’Albufera.

Consideram que l’empresa promotora de les obres era ben conscient de que en aquesta zona no s’hi podien fer obres, i molt manco arrasar-la, a la vista de l’Acord del Consell de Govern de dia 9 de juliol de 2010 sobre l’ampliació de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) de s’Albufera de Mallorca, en el qual s’acordà “Encarregar a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, així com a les administracions territorials i urbanístiques, que vetllin perquè l’espai proposat no es deteriori abans de la seva declaració definitiva com a ZEPA.” Tot i això, els promotors ja anunciaren públicament fa dies la seva intenció d’iniciar les obres dins l’àmbit protegit pel Govern. Desconeixem a quin joc estan jugant els promotors del camp de golf, tot i que el preu ambiental que està pagant la biodiversitat de Mallorca és elevadíssim.

Per tot això, des del GOB instam a Medi Ambient a aplicar la màxima sanció corresponent a la destrucció d’una zona protegida per un procediment de declaració de ZEPA, i per tant emparada per la Directiva europea 79/409/CEE d’aus, la Llei estatal 42/2007 de patrimoni natural i la Llei autonòmica 5/2005 de conservació d’espais de rellevància ambiental. En aquest sentit, l’article 52 de la Llei 5/2005 tipifica com infracció molt greu “Les alteracions deliberades i irreversibles dels hàbitats dels espais naturals en contra de la seva normativa o planificació”. Per aquestes infraccions es preveu “multa de 100.001 fins a 450.000 euros”, a més d’altres mesures de penalització per als infractors.

Llegir 1136 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:56

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.