Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 18 Juliol 2013 01:00

18/07/2013. El mal plantejament dels camps de boies per a fondeig genera efectes indesitjats

L’alt preu fixat per l’ús de les boies, juntament amb la insuficient vigilància, fomenta el fondeig sobre posidònia

18/07/2013. El mal plantejament dels camps de boies per a fondeig genera efectes indesitjats

L’alt preu fixat per l’ús de les boies, juntament amb la insuficient vigilància, fomenta el fondeig sobre posidònia


 

Aquest estiu està essent polèmic el cobrament per fondeig a boies ecològiques a diversos punts de Mallorca. Els navegants s’han queixat per l’elevat preu establert pels concessionaris del servei de fondeig, privatitzat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Davant això, ara el Conseller Company es planteja reduir-ne la tarifa almanco a determinats indrets. En tot cas, l’enfocament no hauria de ser purament econòmic, com sembla que és.

Els camps de boies per a fondeig a zones LIC (Lloc d’Interès Comunitari) no han de tenir un objectiu merament recaptatori, sinó fonamentalment conservacionista.

Recordem que aquests camps de boies es planificaren, en el marc del programa LIFE-Posidonia amb finançament europeu, per tal d’ordenar el fondeig i evitar-lo sobre els alguers de posidònia als Llocs d’Interès Comunitari (LIC) proposats per la CAIB a la Comissió Europea. Són per tant una eina per evitar el fondeig sobre posidònia als espais protegits.

El Pla de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Cap Enderrocat- Cap Blanc (ES0000081)[1] estableix a l’article 6 que:

“Als efectes de la conservació de la biodiversitat i, amb la finalitat de prevenir l’impacte dels fondejos en el llit marí, s’estableixen les següents zones grafiades a l’annex – mapa 3 que haurà de tenir en compte l’òrgan competent per a l’ordenació i/o gestió dels fondejos:

- Àrees de fondeig lliure condicionat: en aquestes àrees es pot fondejar lliurement tenint en compte, però, que el patró ha de cuidar que el fondeig, entès com a la fixació d’un sistema de ancoratge sobre el fons marí, es produeix sobre un fons arenós, evitant en la mesura del possible, la fixació de l’àncora sobre praderes de Posidonia oceanica o fons de maërl.

- Àrees de fondeig regulat: en aquestes àrees el patró haurà d’amarrar l’embarcació a las boies habilitades i no podrà llançar l’àncora sobre el fons marí. Per al normal ús d’aquests camps de boies l’usuari s’haurà de sotmetre al règim establert pel corresponent òrgan gestor d’aquests.”

El marc normatiu és clar. Però, qui vetlla per què efectivament a les zones de fondeig regulat només es fondegi utilitzant les boies, i per què a la resta de l’àmbit protegit no es fondegi sobre posidònia? Qui actua a nivell no només informatiu sinó també amb potestat per posar en marxa un procediment sancionador en cas d’incompliment? Són suficients els mitjans que s’estan dedicant a vetllar per la conservació d’aquests Llocs d’Interès Comunitari?

Sense l’enfocament conservacionista, que hauria de ser el fonamental per a l’administració competent, hi ha el risc que la iniciativa dels camps de boies ecològiques, en principi positiva, tingui un objectiu bàsicament recaptatori i perdi la seva justificació ambiental.

 

 

Vaixell fondejat ahir sobre zona de posidònia vora el camp de boies de Cala Blava (se'n veu una a popa), al LIC de Cap Enderrocat-Cap Blanc.

 


 

 

[1] http://lifeposidonia.caib.es/user/Pdgs/ct/cap%20enderrocat.pdf

Llegir 1217 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:01