Dimarts, 21 Octubre 2014 01:00

21/10/2014 El GOB demana al Ministeri d’Agricultura que revoqui l’autorització excepcional del Govern per fumigar

La fumigació aèria està prohibida amb caràcter general precisament per evitar que la dispersió afecti les persones, com està passant aquests dies.

21/10/2014 El GOB demana al Ministeri d’Agricultura que revoqui l’autorització excepcional del Govern per fumigar

La fumigació aèria està prohibida amb caràcter general precisament per evitar que la dispersió afecti les persones, com està passant aquests dies.

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

El GOB ha remès avui al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient un escrit demanant la revocació de l’autorització excepcional que va atorgar al Govern per a fumigar els pinars contra la processionària.

La Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, estableix en la seva exposició de motius que “la polvorització aèria de plaguicides pot causar efectes negatius significatius en la salut humana i el medi ambient, sobretot per la deriva de la polvorització. Per tant, la polvorització aèria ha de prohibir-se en general, amb possibles excepcions en els casos en què presenti clars avantatges en termes de menor impacte en la salut humana i el medi ambient en comparació d'altres mètodes de polvorització o quan no hi hagi cap alternativa viable, sempre que s'emprin les millors tècniques disponibles per reduir la deriva”.

Les nombroses queixes de veïnats que ens estan arribant aquests dies, fins i tot amb casos en que ha estat necessari acudir al centres de salut, posen de manifest precisament la manca de control suficient sobre la dispersió i deriva del plaguicida difós des de les aeronaus, que en molts de casos ha acabat damunt horts, jardins, cases i fins i tot persones.

 

 Per al GOB, l’autorització excepcional és inadequada.

En primer lloc, per què no s’ha considerat l’existència d’alternatives, tal i com estableix la Directiva. Justament l’estudi d’alternatives realitzat en el marc del “Plan de Control Integral de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) 2008-2011” va descartar l’ús del Diflubenzuron (el producte que s’està utilitzant) ja que va establir que “Dadas las características técnicas de esta materia activa, con efectos persistentes y sobre otras especies no diana, así como la experiencia de profesionales públicos y privados de todo el estado en el campo de los tratamientos con fitosanitarios a nivel forestal, para el control de la procesionaria del pino en las fases de oruga durante el otoño, no se recomienda esta alternativa a gran escala, ...”, i que per això “...no es una alternativa con un impacto compatible y, por lo tanto, no es utilizable a gran escala”.

En segon lloc per què la prohibició general de la fumigació aèria de plaguicides establerta per la Directiva 2009/128/CE pretén precisament evitar els efectes negatius conseqüència de la deriva i dispersió del producte fumigat. El territori de les Illes Balears està molt parcel·lat, la densitat de construcció rural és alta i les masses forestals són, a excepció de l'àmbit de la Serra de Tramuntana de Mallorca, en general de poca extensió. Aquesta situació genera un elevat nivell de dificultat a l'hora d'evitar que la deriva en la dispersió de la fumigació afecti cultius, horts, jardins i edificacions confrontants a les masses forestals. La situació resulta evident davant els nombrosos casos de queixa de ciutadans afectats des del dia d'inici de la fumigació.

Per tot això el GOB ha demanat al Ministeri que revoqui amb caràcter immediat l’autorització excepcional per a fumigació aèria.

 

Llegir 1853 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:37

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.