Dijous, 25 Setembre 2014 01:00

25/09/2014 La fumigació dels pinars amb Dimilin contradiu l’informe de sostenibilitat ambiental del pla de lluita contra la processionària

Aquest insecticida no és gens selectiu, i per això es va recomanar no utilitzar-lo a gran escala

25/09/2014 La fumigació dels pinars amb Dimilin contradiu l’informe de sostenibilitat ambiental del pla de lluita contra la processionària

Aquest insecticida no és gens selectiu, i per això es va recomanar no utilitzar-lo a gran escala

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

El Govern ha anunciat la seva intenció de fumigar al llarg dels mesos d’octubre i novembre més de 24.000 hectàrees de pinar a Mallorca, per lluitar contra la cuca del pi o processionària (Thaumetopoea pityocampa). L’insecticida utilitzat serà el diflubenzuron (comercialitzat amb el nom de Dimilin), un inhibidor del creixement dels insectes, gens selectiu i de llarga persistència al medi natural.

 

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de control integral de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) 2008-2011, prorrogat per al període 2012-2016. Durant la tramitació d’aqueix pla es va elaborar el corresponent informe de sostenibilitat ambiental (ISA), que pel que fa a l’opció d’utilitzar diflubenzuron en el tractament aeri dels pinars va indicar que:

Donades les característiques tècniques d’aquesta matèria activa, amb efectes persistents i sobre altres espècies no diana, així com l’experiència de professionals públics i privats d’arreu de l’estat en el camp dels tractaments amb fitosanitaris a nivell forestal, pel control de la processionària del pi en les fases d’eruga durant la tardor, no es recomana aquesta alternativa a gran escala, ...”, “...no és una alternativa amb un impacte compatible i, per tant, no és emprable a gran escala.”

El diflubenzuron és un sistema efectiu per eliminar la processionària... però també molt efectiu per eliminar altres espècies que no fa falta eliminar i que fins i tot són paràsites o depredadores de la processionària. És precisament per això, per la seva persistència i poca selectivitat, que l’ús del diflubenzuron s’ha descartat a alguns països i es descarta cada vegada per més professionals.

De fet, per a la utilització prevista el Govern ha hagut de tramitar el seu ús excepcional davant el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ja que les aplicacions aèries estan prohibides amb caràcter general, i en principi només són autoritzables quan “no se disponga de una alternativa técnica y económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la salud humana o el medio ambiente.”

Però existeixen alternatives per al control de la processionària sense haver d’utilitzar insecticides no selectius i persistents, entre les que podem citar el foment dels seus predadors naturals (ocells, ratapinyades, insectes paràsits), la captura amb feromones, la retirada manual al pins joves, i en darrer extrem la fumigació amb altres productes més selectius i d’origen biològic, com els preparats de Bacillus thuringiensis, que precisament fou l’opció que es va indicar com més adequada a l’ISA del pla de control 2008-2011.

Des del GOB consideram que el projecte de fumigació a gran escala amb diflubenzuron és ambientalment inconvenient, tal i com ja va assenyalar l’estudi de sostenibilitat ambiental del pla de control de la processionària. Consideram que la Conselleria actua de forma irresponsable, demostrant com es fa cas omís de les recomanacions ambientals establertes fins i tot en els seus plans d’actuació.

Igualment consideram que la Conselleria hauria d’optar per sistemes alternatius, que fomentin el control natural de la població de cuca per part d’altres animals presents als pinars. Aquests sistemes alternatius potser són menys efectius a curt termini però sense dubte també menys costosos ambientalment i més convenients a llarg termini, tenint en compte que la processionària és un element invasiu del qual els nostres pinars difícilment se’n podran desfer completament mai més, i per tant ens convé treballar per tal que la seva població sigui controlada pel propi funcionament dels ecosistemes.

 

Llegir 2331 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:37

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.