Dilluns, 28 Setembre 2009 01:00

28/09/09 La Conselleria de Medi Ambient no permet que la Junta Assessora del P.N. de s’Albufera de Mallorca es pronunciï sobre Son Bosc

Ha rebutjat la petició del GOB d’incloure el tema a la propera reunió

 

28 de setembre de 2009

La Conselleria de Medi Ambient no permet que la Junta Assessora del P.N. de s’Albufera de Mallorca es pronunciï sobre Son Bosc
Ha rebutjat la petició del GOB d’incloure el tema a la propera reunió


El proper 6 d’octubre ha estat convocada reunió de la Junta assessora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, bàsicament amb l’objectiu d’informar sobre la memòria d’actuacions de l’any 2008 i aprovar el pla de feina del 2009.

Les juntes assessores són organismes consultius que tenen entre les seves funcions el vetllar per la conservació de l’espai natural. En aquest sentit, a la passada reunió celebrada el 24 de juny de 2008 en el punt de precs i preguntes el GOB va plantejar la incorporació de Son Bosc al Parc Natural, proposta que va ser acceptada de forma unànime tal i com figura a l’acta de la sessió. Tot i això, la proposta no va tenir el caràcter formal d’acord, ja que no figurava a l’ordre del dia. Per això el passat 7 de maig de 2009 el GOB sol·licità formalment que a la propera reunió de la junta assessora figuràs un punt sobre la proposta d’incorporació de Son Bosc al Parc Natural. Ara, a la vista de la convocatòria rebuda fa uns dies per a la propera reunió, la proposta de discussió ha estat rebutjada.

Des del GOB lamentam que la Conselleria de Medi Ambient limiti la capacitat d’opinió de la junta assessora de s’Albufera, bloquejant la possibilitat que s’acordi sol·licitar la inclusió de Son Bosc en el Parc Natural. Recordem que una part de Son Bosc ja va formar part del Parc Natural de s’Albufera l’any 2003, tot i que posteriorment la protecció va ser anul·lada pel govern de Jaume Matas per permetre que tiràs endavant el projecte de camp de golf. En aquell cas, tampoc per la desprotecció es va demanar opinió a la junta assessora.

Igualment lamentam que, a l’hora de la veritat, el paper d’aquests organismes consultius es limiti a simples qüestions de tràmit (informar memòries i plans), cosa que fins i tot es fa a deshores (haurem d’informar el pla de feina del 2009 en el mes d’octubre!).

--


S’adjunta la proposta que va ser remesa a la Conselleria per ser incorporada a l’ordre del dia de la sessió.

Proposta de petició d’incorporació  de la zona de Son Bosc al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca

Segons queda establert al Decret 40/2002, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 4/1988, de 28 de gener, de declaració del parc natural de s’Albufera de Mallorca, la Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca té, entre les seves funcions, ” vetlar per la conservació de la zona”.

L’ajuntament de Muro aprovà el passat mes de març de 2008 la llicència per a la construcció d’un camp de golf a la zona de Son Bosc, colindant amb el Parc Natural. El començament de les obres pot esser imminent.

Son Bosc ha estat reconegut per diferents estudis i investigadors com una zona d’altíssima biodiversitat (vegin-se els documents adjunts), molt superior a la presentada per la majoria d’àrees incloses dins el Parc Natural. Entre altres valors, alberga dues terceres parts de la població europea d’Orchis robusta.

La construcció d’un camp de golf en aquesta zona no només suposarà la transformació de Son Bosc i la pèrdua dels seus valors naturals, sinó que a més a més pot generar efectes indesitjats sobre el Parc Natural, tal i com es reconeix a diferents informes científics i tècnics.

Bona part de Son Bosc ja va formar part del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, entre el maig de 2003 i el gener de 2004. La protecció de la zona fou justificada per informes tècnics de la pròpia Conselleria, en els quals es destacaren els importants valors naturals de la zona.


Entre altres prestigioses entitats de conservació, fins i tot la Unió Mundial per la Naturalesa (IUCN) ha instat la Conselleria de Medi Ambient a protegir la zona de Son Bosc incloent-la dins el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca (document adjunt).

Per tot això, la Junta Assessora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca insta la Conselleria de Medi Ambient a fer urgentment les gestions oportunes per incloure la zona de Son Bosc dins l’àmbit del Parc Natural.

 

Llegir 1035 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:59

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.