Dimecres, 29 Octubre 2014 00:00

29/10/2014 El Ministeri s’espolsa la seva responsabilitat en l’autorització de la fumigació aèria, i la fa recaure tota sobre el Govern.

Madrid diu que només revocarà l’autorització si ho demana la Conselleria d’Agricultura.

29/10/2014 El Ministeri s’espolsa la seva responsabilitat en l’autorització de la fumigació aèria, i la fa recaure tota sobre el Govern.

Madrid diu que només revocarà l’autorització si ho demana la Conselleria d’Agricultura.

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

El Secretari General d’Agricultura i Alimentació del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient remeté ahir al GOB resposta en relació a la nostra petició de revocació de l’autorització excepcional que va atorgar al Govern per a fumigar els pinars contra la processionària.

Recordem que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, estableix en la seva exposició de motius que “la polvorització aèria de plaguicides pot causar efectes negatius significatius en la salut humana i el medi ambient, sobretot per la deriva de la polvorització. Per tant, la polvorització aèria ha de prohibir-se en general, amb possibles excepcions en els casos en què presenti clars avantatges en termes de menor impacte en la salut humana i el medi ambient en comparació d'altres mètodes de polvorització o quan no hi hagi cap alternativa viable, sempre que s'emprin les millors tècniques disponibles per reduir la deriva”.

 

Així, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, per dur a terme la seva pretensió de fumigar amb aeronaus i amb el producte Dimilin (diflubenzuron) va sol·licitar al Ministeri l’autorització excepcional. En opinió del GOB, no hi havia lloc per aqueixa autorització excepcional, ja que per controlar la població de processionària existeixen altres mètodes alternatius i de menor impacte per a la salut humana i el medi ambient.

Davant la nostra petició d’anulació de l’autorització al Govern, el Ministeri ara s’espolsa la seva responsabilitat i la fa recaure íntegrament en la Conselleria. Així, diu que “la autorización de tratamientos aéreos, y por lo tanto la definición de las condiciones en las que se realizan los mismos (incluidos los productos utilizados para dicha aplicación), ... es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, por lo que cualquier queja con respecto a los mismos debe ser trasladada al órgano competente de la misma”. Tot i així, a continuació manifesta que “Con respecto a la Resolución a la que hace mención en su escrito, informarle que dicha Resolución se dictó al amparo de una solicitud emitida desde la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la cual se consideró que justificaba técnicamente de forma adecuada la necesidad de autorizar excepcionalmente formulados a base de diflubenzuron para llevar a cabo tratamientos aéreos contra procesionaria, dicha Resolución podría ser revocada mediante solicitud expresa del órgano competente que la solicitó”.

Per al GOB el Ministeri es contradiu, ja que en primer lloc diu que l’autorització és competència autonòmica i que per tant qualsevol queixa s’ha de traslladar a la Conselleria, però després accepta que el Ministeri va dictar la resolució d’autorització al Govern. En qualsevol cas, per acabar deixar clar que no té cap intenció de revocar l’autorització si no ho demana la Conselleria.

Les nombroses queixes veïnals que s’han succeït durant els dies de fumigació han posat de manifest la manca de control suficient sobre la dispersió i deriva del plaguicida difós des de les aeronaus, que en molts de casos ha acabat damunt horts, jardins, cases, escoles i fins i tot persones. Precisament la prohibició general de la fumigació aèria, establerta per la Directiva, pretén evitar aqueixes situacions.

Per al GOB, tant el Ministeri com la Conselleria han actuat de forma greument irresponsable autoritzant i executant la campanya de fumigació aèria, i incomplint allò que dicta la normativa comunitària. Per això el GOB prepara ja una denúncia, que en pocs dies remetrà a la Comissió Europea.

--

S’adjunten:

- Resolució ministerial d’autorització excepcional de fumigació aèria a Mallorca i Menorca

- Resposta del Ministeri a la petició de revocació formulada pel GOB

 

Llegir 1275 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:37

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.