Dilluns, 30 Juny 2014 01:00

30/06/2014. El Govern eliminarà 3 camps de fondeig regulat que es crearen per protegir la posidònia

També renunciarà a l’aplicació de mesures de gestió en els LIC més enllà del límit de les aigües interiors

30/06/2014. El Govern eliminarà 3 camps de fondeig regulat que es crearen per protegir la posidònia

També renunciarà a l’aplicació de mesures de gestió en els LIC més enllà del límit de les aigües interiors

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Avui finalitza el termini fixat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per rebre al·legacions al seu avantprojecte de decret de modificació de tres plans de gestió de Llocs d’Interès Comunitari (LIC) que s’aprovaren l’any 2007 per protegir la posidònia. El GOB hi ha presentat propostes d’esmena.

L’avantprojecte preten modificar els plans de gestió dels LIC de dels badies de Pollença i d’Alcúdia (ES5310005), el Cap Enderrocat–Cap Blanc (ES0000081),  d’Addaia a s’Albufera (ES0000233) i s’Albufera des Grau (ES0000234), i les modificacions consisteixen a:

a) l’eliminació de tres camps de boies,

b) la redefinició de les condicions de fondeig a les àrees de fondeig lliure condicionat, i

c) la modificació de l’àmbit dels plans de gestió a dos dels LICs, per ajustar-los a la Sentència del Tribunal Suprem quant a l’àmbit de la mar territorial i la zona de servei del Port d’Alcúdia.

 

a) Eliminació de tres camps de boies

S’eliminen les zones de fondeig regulat de Cala Blava, la Punta de l’Avançada i l’illa d’en Colom. Aquests camps de boies foren dissenyats i implantats en el marc del programa europeu LIFE “Posidonia Baleares” (LIFE00 NAT/E/007303) que tingué un cost de 5.955.396€, dels quals el 50% foren fons aportats per la UE. Entre els anys 2006 i 2012 el fondeig als camps de boies fou gratuït. Però el 2013 el Govern va treure a concurs la seva explotació i passaren a ser de pagament, fet que va motivar protestes entre els navegants, especialment en el cas del camp de fondeig de la Punta de l’Avançada, i una baixada considerable en la seva utilització.

Ara el Govern defensa el seu desmantellament argumentant que no estan justificats, ja que les zones afectades no són més delicades ni importants per a la posidònia que altres zones del mateix LIC, que per mor de la regulació es genera pressió de fondeig cap a altres zones més sensibles, i que la seva ocupació és molt baixa. Per al GOB la motivació fonamental del desmantellament és la baixa rendibilitat econòmica i conseqüentment el baix o nul interès per part d’empreses explotadores.

Com ja va denunciar el GOB l’any passat, en alguns camps de boies els navegants, a la vista del preu que han de pagar per amarrar a les boies, i davant la manca de control del fondeig a les proximitats dels camps, prefereixen fondejar a la perifèria, i a vegades ho fan sobre posidònia. Així, mentre els camps de boies són gairebé buits, són nombroses les embarcacions fondejades sense control a les seves proximitats (vegeu els dos exemples que vos adjuntam al final del comunicat).

Per al GOB, la manca d’esforç en informació i vigilància ha generat tant el fracàs econòmic dels camps de boies com l’increment de pressió de fondeig sobre posidònia al seu voltant. La supressió d’aquests camps de boies, si no s’incrementa l’esforç en informació, vigilància i sanció, comportarà efectes negatius per a la posidònia d’aquests espais protegits, per mor del fondeig incontrolat.

 

b) Prohibició del fondeig sobre posidònia a les zones de fondeig lliure condicionat

Els LIC estan zonificats, en tot o en la seva major part, com a zones de fondeig lliure condicionat. Fins ara la normativa estableix que “en aquestes àrees es pot fondejar lliurement tenint en compte, però, que el patró ha de cuidar que el fondeig, entès com a la fixació d’un sistema de ancoratge sobre el fons marí, es produeix sobre un fons arenós, evitant en la mesura del possible, la fixació de l’àncora sobre praderes de Posidonia oceanica o fons de maërl.” La nova regulació que ara es planteja és molt menys discrecional, i estableix que “els elements de fondeig d’embarcacions (àncores, cadenes o equivalents) no s’han de fixar en cap cas sobre formacions de posidònia oceànica; preferentment s’han de fixar sobre fons arenosos. N’és responsable el patró de l’embarcació.”

Des del GOB valoram positivament que s’estableixi clarament la prohibició de fondeig sobre posidònia. En tot cas, l’avantprojecte planteja aquest canvi a només 4 dels LIC, mentre als altres 11 es mantindria la redacció original (“evitant en la mesura del possible...”).

Davant això pensam que tant per la discriminació tècnicament injustificada com per la possible confusió que es generaria entre els navegants, seria un error important establir dues regulacions diferents per a les àrees de fondeig condicionat dels LIC. Consideram que la prohibició de fondeig sobre posidònia s’ha d’aplicar de forma general a tots els LIC, i que per tant s’haurien de modificar tots els plans de gestió per incorporar la prohibició de fondeig sobre posidònia.

 

c) Adaptació a la Sentència de Tribunal Suprem quant a les competències sobre ordenació a les aigües del mar territorial

El 20 de febrer de 2014 el Tribunal Suprem sentencià que els plans de gestió de LICs marins aprovats pel Govern l’any 2007 són nuls pel que fa a la regulació en aigües exteriors. El motiu de nul·litat plantejat pel Suprem és la manca de justificació ambiental, per part del Govern, de la necessitat d’incorporar mesures de protecció en les aigües exteriors dels LIC sobre la base de la seva continuïtat ecològica amb la part terrestre dels espais protegits.

Ara, acatant la sentència, el Govern modifica la cartografia dels plans de gestió de dos dels LIC (ES0000233 d’Addaia a s’Albufera, i ES0000234 s’Albufera d’es Grau) eliminant-ne les aigües exteriors.

Per al GOB el Govern renuncia innecessàriament a la gestió dels LIC de les Illes Balears en aigües exteriors, ja que la sentència no diu que la CAIB no es pugui ordenar en les aigües exteriors dels LIC, sinó que diu és que no es va justificar en termini la continuïtat ambiental entre la part terrestre i marina dels LIC i per tant la necessitat d’ordenació en les aigües exteriors (de fet, l’informe justificatiu sí que es va elaborar i remetre per part del Govern, tot i que fora de termini). Consideram que el que s’hauria de fer és tornar a remetre, com cal, l’informe tècnic justificatiu, i argumentar igualment en el text dels decrets la continuïtat ambiental entre la part terrestre i marina dels LIC.

 

 

 

 

 

Tot plegat, amb aquest projecte de decret s’evidencia el baix o nul interès del Govern per ordenar els LIC marins i contribuir així a la conservació dels prats de posidònia. Ho demostren la supressió de camps de fondeig regulat, la manca de voluntat d’establir la prohibició general de fondeig sobre posidònia i la manca d’interès per poder aplicar els plans de gestió dels LIC també en les seves aigües exteriors.

 

 

---

 

Dos exemples de la manca de control a les zones de fondeig regulat:

 

 

 

 

Vaixell fondejat el 17/07/13 sobre zona de posidònia colindant amb el camp de boies de Cala Blava (se’n veu una a popa), al LIC de Cap Enderrocat-Cap Blanc.

 

 

 

 

 

 

El Kitty, amb bandera de Cayman, fondejat directament sobre posidònia el 29/08/13, dins la zona de fondeig regulat de Cala Blava i sense que el servei de vigilància del camp de boies actuàs per evitar-ho. El GOB ho va denunciar davant la Conselleria de Medi Ambient, sense que ens hagi arribat resposta.

 

 

Llegir 1357 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:36

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.