Dimecres, 10 Mai 2023 10:09

Demanam a la Conselleria de Medi Ambient que actuï sobre la festa nàutica d’es Dolç

Demanam a la Conselleria de Medi Ambient que actuï sobre la festa nàutica d’es Dolç @e_lliteres (twitter)

Consideram que la normativa aplicable a la zona prohibeix aquest tipus d’activitats.

Segons han recollit diferents mitjans de comunicació, la nit entre el 7 i 8 de maig entre el port de la Colònia de Sant Jordi i la platja d’es Dolç es va celebrar una festa nàutica amb música a volumen elevat, en la que varen estar implicades fins a 18 embarcacions. Els fet foren denunciats pels veïnats de la zona, davant el renou que hagueren de patir tota la nit.

Des del GOB recordam que en aquest cas la festa es va produir dins la ZEC-ZEPA ES0000083 Arxipèlag de Cabrera, aprovada per acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2015 pel qual es declaren zones especials de conservació (ZEC) trenta llocs d’importància comunitària (LIC) de les Illes Balears, i amb pla de gestió aprovat mitjançant el Decret 47/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de l’Arxipèlag de Cabrera. El decret de declaració de la ZEC indica que “el Pla de Gestió Natura 2000 de l’Arxipèlag de Cabrera s’hi inclou un LIC d’àmbit maritimoterrestre en què s’ha reconegut la continuïtat ecològica de l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre (informes de 24 d’octubre de 2014 del director general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de 18 de febrer de 2015 del director de l’Institut Espanyol d’Oceanografia).”

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, estableix a la Disposició addicional sisena que:
Es declaren ús prohibit en l’àmbit dels espais de rellevància ambiental marins amb continuïtat ecològica reconeguda la difusió, la comercialització i la realització de festes i esdeveniments multitudinaris en embarcacions amb música o que alterin sensiblement els nivells sonors naturals de l’indret, pel fet de tractar-se d’una activitat incompatible amb els objectius de conservació d’aquests espais protegits i amb el descans de les persones que gaudeixen de les platges i del litoral.”

Davant això consideram que aquesta festa va incomplir les determinacions de la LECO, i per tant els fets són constitutius d’infracció administrativa. Instam per tant a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, com administració responsable de l’aplicació de la norma i de la gestió del ZEC-ZEPA a dur a terme la investigació pertinent per tal d’identificar els infractors i iniciar els corresponents procediments sancionadors.

Llegir 186 vegades Darrera modificació el Dijous, 11 Mai 2023 12:03

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob