Dijous, 06 Setembre 2018 10:26

Demanam al Govern que activi les previsions del decret de posidònia sobre els abocaments a la mar

Demanam al Govern que activi les previsions del decret de posidònia sobre els abocaments a la mar Imatge de Mallorca Blue

17 depuradores que només compten amb tractament secundari estan abocant via emissari, 7 de les quals podrien estar afectant praderes de posidònia

 

Segons dades de 2015 incloses a la documentació de la revisió del Pla Hidrològic de les Balears, en tramitació en aquests moments, anualment es podrien estar abocant a la mar via emissari un total de 75’9 milions de metres cúbics d’aigua procedent de 31 depuradores. El 35% d’aquest volum correspondria a depuradores que no disposen de tractament terciari, i que per tant tracten l’aigua de forma insuficient pel que fa a microorganismes i nutrients.

Des del GOB avaluam en un mínim de 21’7 milions de metres cúbics el volum d’aigua procedent de depuradora que en aquests moments s’estaria abocant a zones poblades per posidònia o molt properes a praderes d’aquesta espècie.

L’abocament d’aigües residuals mal depurades és sense dubte un dels impactes sobre la conservació de la posidònia, i així es considera al Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears. A la disposició addicional quarta, sobre emissaris o instal·lacions de projectes no estatals sobre fons de posidònia, el decret estableix que:

2. Els titulars d’autoritzacions d’abocament al mar per conducció o emissari submarí han de remetre anualment a la Direcció General d’Ordenació del Territori —i aquesta a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat— els resultats dels controls de seguiment prevists en l’autorització, segons el que estipula el Reial decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Aquests resultats s’han de remetre, igualment, al Comitè Posidònia perquè els conegui.

3. En el cas que, dels resultats d’aquests controls i els resultats del programa de seguiment que preveu l’article 10, se’n pugui inferir una afecció a la praderia de posidònia provinent d’un abocament, la Direcció General d’Ordenació del Territori, d’ofici o a sol·licitud de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, ha de requerir el titular de l’abocament que efectuï les millores necessàries en el tractament de l’efluent per minimitzar-ne l’impacte.

Davant el volum molt important d’aigua més o manco depurada que s’està abocant a la mar i que podria estar afectant negativament les praderes de posidònia, des del GOB demanam a la Conselleria de Medi Ambient que aconsegueixi (cas de depuradores gestionades per Abaqua) o reclami als titulars de les autoritzacions d’abocament (cas de depuradores municipals) les dades de seguiment de la qualitat de l’aigua abocada. Cas que s'incompleixi la normativa de qualitat o es determini que pot estar afectant negativament la posidònia, instam la Conselleria a requerir als responsables de l’abocament l’adopció urgent de les mesures necessàries per esmenar la situació. La majoria de les instal·lacions estan gestionades per Abaqua, pel que la responsabilitat de la pròpia Conselleria de Medi Ambient és més que evident.

Recordem que a més a més del nivell de depuració que poden assolir les plantes depuradores en el seu funcionament habitual, cal tenir en compte els episodis d’abocament d’aigües poc o gens depurades a causa del seu col·lapse en episodis de pluges (com està passant a la depuradora del Coll d’en Rabassa). Les diferents administracions responsables han d’abordar urgentment l’adopció de mesures per evitar aquests episodis, separant i tractant adequadament les aigües pluvials i les residuals.

Els sistemes de tractament d’aigües residuals, molts d’ells deficitaris ja en el moment de la seva construcció per no incorporar depuració terciària, s’han vist absolutament sobrepassats per l’important creixement de la població resident i turística que han experimentat les Balears en les darreres dècades. Les notícies sobre abocaments, i sobre platges i cales amb aigua de mala qualitat han estat habituals aquest estiu. Cal una revisió a fons de la situació. És absolutament irresponsable seguir considerant que a la mar es poden realitzar abocaments que a terra mai toleraríem.

Llegir 1309 vegades Darrera modificació el Dijous, 06 Setembre 2018 10:51

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob