Dijous, 18 Agost 2022 08:22

Demanam el trasllat del Rock ‘n’ Rostoll fora de la Zona d’Especial Protecció per les Aus

Sebel·lí, Burhinus oedicnemus Sebel·lí, Burhinus oedicnemus Foto: Cati Artigues - GOB

 Consideram inconvenient la celebració d’un festival multitudinari a una zona d'alt valor ecològic on s’hauria de procurar limitar les molèsties ambientals.

El proper 27 d’agost està prevista la celebració d’una nova edició del festival Rock ‘n’ Rostoll, a la finca de Son Perot (Maria de la Salut).

El concert, que s’estén fins la matinada, té lloc a l’àrea més important de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) ES0000543 Pla des Blanquer, declarada el 2019. Aquesta ZEPA es va declarar per les importants poblacions d’aus lligades a conreus herbacis de secà ben conservats, que són hàbitat de cria d’espècies com el sebel·lí, la cucullada, la terrola i la guàtlera entre altres, i també lloc d’alimentació de diverses espècies d’aus rapinyaires amenaçades, com la milana.

Amb motiu de la darrera edició (2019) el GOB va sol·licitar a Medi Ambient el corresponent informe tècnic de repercussions ambientals. L’informe, signat amb data de 29 d’agost (només 2 dies abans del concert) va considerar que no tindria impacte rellevant sobre les espècies que varen motivar la protecció de la ZEPA, ni sobre les altres. Tot i això, va indicar que “cal tenir present que es tracta d’un esdeveniment anual que no es pot permetre que creixi incontroladament”, que “caldrà avaluar a cada edició els possibles impactes, especialment els de naturalesa acústica i lumínica, que es poden produir sobre la fauna” i que s’haurà de “determinar el nombre màxim de persones i aparcaments que són compatibles amb la conservació dels valors naturals que motivaren la declaració de de la ZEPA”.

Tot i que el pla d’autoprotecció del concert, redactat a petició de l’ajuntament fa tres anys, establí un aforament màxim de 3.000 persones i 750 vehicles, algunes cròniques publicades a les xarxes multiplicaren per 3 aqueixa xifra.

Després d’aquests dos darrers anys sense festival, i a la vista del que s’està observant enguany a altres esdeveniments similars, enguany és previsible una afluència massiva de persones i cotxes. Davant això, el GOB s’ha adreçat a Medi Ambient sol·licitant informació sobre l’aforament autoritzat, les mesures per garantir-lo, i el corresponent informe d’avaluació d’impactes actualitzat amb la darrera informació disponible sobre les poblacions d'aus de la zona, que per ser rigorós s’hauria de fonamentar en informació de camp registrada abans, durant i després de l’esdeveniment (no tenim constància que el 2019 es fes així).

Consideram que aquesta ubicació, dins una ZEPA, no és gens adequada per a la celebració d’una festa multitudinària com aquesta, pel que instam la Conselleria a traslladar a l’ajuntament de Maria la conveniència de reubicar-la a una zona menys sensible.

Llegir 385 vegades Darrera modificació el Dijous, 25 Agost 2022 13:44

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob