Dilluns, 21 Desembre 2020 08:18

El GOB considera inadequades les dues zones d’acampada projectades per Medi Ambient a Artà

Es Canons Es Canons

 

Implicaran un important increment de la pressió d’ús públic a dues zones on no s’ha avaluat la capacitat de càrrega ni l’impacte d’aquestes instal·lacions

 

La Conselleria de Medi Ambient i Territori va anunciar la setmana passada que el proper estiu estarà habilitada una nova zona d’acampada a la finca artanenca d’Es Canons. La capacitat prevista és de 250 persones, i comptarà amb els equipaments, instal·lacions i serveis necessaris.

Aquest projecte deriva de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (en endavant, llei COVID). Aquesta llei preveu a la disposició addicional cinquena que una sèrie d’equipaments recreatius gestionats per l’IBANAT no requeriran llicència d’activitat. Entre ells es troben refugis, àrees recreatives, zones d’acampada i aparcaments, entre altres instal·lacions.

Pel que fa a les zones d’acampada, a part de les tres ja existents a l’entorn de Lluc (Es Pixarells, Sa Font Coberta i Marjanor) en planteja dues de noves a Artà, a les finques d’Es Canons i a s’Alqueria Vella.

La zona projectada en Es Canons ocuparia 13.500 metres quadrats i s’ubicaria entre les cases d’Es Canons i la carretera de Betlem, a una zona antigament conrada i ara coberta per garriga i pinar. La zona d’acampada duria associada una àrea d’aparcament, situada a l’altre costat de la carretera, i que ocuparia una zona de 10.500 metres quadrats que tal i com s’han grafiat s’estenen sobre garriga amb pinar i també sobre vials de l’avortada urbanització d’Es Canons.

La proximitat a la mar i la facilitat d’accés, precisament destacades per responsables de la CMAT durant la seva visita a la zona, consideram que són factors de risc per aquest espai natural, que previsiblement patirà problemes de massificació i de gestió de l’ús públic si el projecte va endavant. Actualment no existeix cap altra zona d’acampada litoral a Mallorca, pel que ja es pot imaginar que el seu ús serà ben intens. A n’això li hem d’afegir l’impacte de l’aparcament associat, que a més de ser utilitzat pels senderistes que ja hi aparquen actualment haurà de donar cabuda a n’aquesta nova necessitat, i per tant haurà de tenir capacitat per més de 150 cotxes.

La segona àrea d’acampada prevista es situaria a la finca de S’Alqueria Vella, on actualment s’ubica el centre de visitants del Parc Natural de la Península de Llevant. La capacitat prevista per aquesta altra zona d’acampada no ha estat declarada per part de la CMAT, però tal i com apareix a l’annex de la llei COVID s’estendria sobre 13.836 metres quadrats de zona de conreus. En aquest segon cas la llei no preveu cap aparcament associat, suposam que per què ja existeix un aparcament vora en centre de visitants. Però s’ha de tenir en compte que l’actual aparcament ja queda ple els caps de setmana només amb els cotxes dels senderistes. Consideram que preveure aquesta nova zona d’acampada a un indret sense capacitat per acollir més vehicles demostra una greu manca de previsió i apunta, igual que en el cas anterior, a una insuficient reflexió prèvia sobre els efectes de les noves instal·lacions projectades.

La llei COVID estableix que els equipaments disposats “hauran de complir els plans especials d'ANEI, plans de gestió de Xarxa Natura, PORN o PRUG d'espais naturals protegits o qualsevol instrument anàleg de conservació de la natura”. El Pla de Gestió Natura 2000 Muntanyes d’Àrtà (que afectaria les dues zones) encara no existeix, tot i que el termini que va establir la Comissió Europea per disposar d’ell va finalitzar el 2012 (aquesta situació és compartida amb la resta d’espais Natura 2000 que encara no tenen pla de gestió aprovat, que lamentablement són bastants). El Parc Natural de la Península de Llevant es troba des de l’abril de 2019 en procés d’ampliació i de redacció d’un nou PORN. Així, sembla bastant irresponsable preveure noves instal·lacions d’ús públic de magnitud i impacte molt rellevant quan no es disposa prèviament dels corresponents instruments de planificació (PORN i Pla de Gestió Natura 2000) que estableixin les necessitats d’equipament del parc natural i defineixin les seves característiques atenent a la capacitat de càrrega de l’espai i a la salvaguarda dels valors naturals que es podrien veure afectats.

Davant això, instam a la Conselleria de Medi Ambient i Territori a:

- descartar les dues zones d’acampada d’Artà tal i com estan previstes a la llei COVID i paralitzar qualsevol intervenció sobre les zones on s’havien projectat.

- impulsar amb la urgència requerida el nou PORN de la Península de Llevant i el Pla de Gestió Natura 2000 de les Muntanyes d’Artà.

- definir les futures instal·lacions d’ús públic en funció dels criteris establerts als documents de planificació esmentats, i no fer-ho prèviament com ens trobam en aquest cas.

- una vegada que s’hagin proposat als documents de planificació, acordar prèviament les noves instal·lacions amb l’ajuntament, al que tanmateix s’haurà de demanar informe segons disposa la llei COVID, i que en el cas d’Artà sempre ha destacat pel seu impuls a la protecció i gestió sostenible dels seus espais naturals.

Llegir 3147 vegades Darrera modificació el Dilluns, 21 Desembre 2020 08:39

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob