Dissabte, 21 Juliol 2018 12:49

El GOB demana al Govern que faci les esmenes pertinents suggerides pel Consell Consultiu i que aprovi sense més demora el Decret de protecció de posidònia

Platja de Ses Salines, Eivissa Platja de Ses Salines, Eivissa Salvador Aguilera

Cal accelerar l’elaboració de la cartografia per poder aplicar les determinacions sobre el fondeig d’embarcacions

El passat 11 de juliol fou emès el Dictamen núm. 64/2018, relatiu al Projecte de Decret sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears. Aquesta era la darrera passa del tràmit abans de poder aprovar el text per part del Consell de Govern.

El dictamen, favorable per majoria (tot i que fou emès vot particular per part de 3 dels 10 membres), apunta una sèrie de d’observacions essencials que s’haurien d’esmenar al text si es vol que el decret inclogui la fórmula ritual «d’acord amb el Consell Consultiu». Les esmenes fonamentals fan referència a la improcedència de destinar via decret la recaptació de les sancions al fons posidònia. Altres consideracions són relatives al procediment de consulta pública i a la informació que ha d’acompanyar al desplegament del decret.

Més enllà d’aquestes esmenes recomanades, el dictamen indica que el decret no hauria d’aplicar fins que sigui aprovada l’Ordre del conseller que publiqui la cartografia de posidònia.

Davant això, des del GOB demanam màxima celeritat al Govern, esmenant el text per incorporar les modificacions pertinents del Consell Consultiu i aprovant-lo en Consell de Govern. De forma paral·lela i amb la mateixa urgència, cal enllestir la cartografia de posidònia i tramitar la seva Ordre d’aprovació, per tal que les determinacions del Decret pel que fa al fondeig es puguin aplicar el més aviat possible.

Llegir 930 vegades Darrera modificació el Dissabte, 21 Juliol 2018 12:53

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob