Dijous, 27 Setembre 2018 10:57

El GOB dóna suport al nou PORN de Mondragó

El GOB dóna suport al nou PORN de Mondragó Youtube -- DronEye Mallorca

En general ens sembla un bon avanç per a la gestió del parc natural, tot i que hi presentarem al·legacions sobre algunes propostes, com l’ampliació del centre de recepció

El passat dimarts fou presentat als membres de la Junta Rectora del Parc Natural de Mondragó l’esborrany de nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN).

Mondragó ja comptava amb un PORN, aprovat l’any 1992 quan es va declarar el parc natural, però el seu contingut ha quedat obsolet davant els canvis socioambientals que s’han produït al llarg de 26 anys.

La proposta de nou PORN adopta l’estructura dels nous plans d’ordenació, ajustant-se a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) i a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Però sobre tot, la proposta planteja un marc d’ordenació més adequat que l’actual per tal d’abordar la gestió de l’ús públic i garantir que es realitza de forma sostenible i sense degradar l’espai protegit.

Entre les mesures més importants previstes al pla es troba l’enderrocament i retirada del bar situat al domini públic marítimo terrestre de les Fonts de n’Alis (una instal·lació de dubtosa legalitat) i la supressió dels serveis de temporada de la platja. La zona serà restaurada ambientalment per tal de recuperar l’hàbitat original de sistema dunar. El PORN preveu la instal·lació d’un quiosquet de temporada, desmuntable i situat darrere la platja, que podrà ser gestionat per l’ajuntament.

Valoram molt positivament que es tengui en compte l’activitat agrària com estratègia de conservació del parc, disposant l’impuls de mesures per garantir la seva sostenibilitat ambiental (per exemple millorant l’ús d’agroquímics) i també econòmica (establint una línia d’ajudes econòmiques als propietaris).

Igualment es preveu la redacció d’un pla sectorial d’ús públic, que plantejarà les mesures necessàries a la vista de la capacitat de càrrega de l’espai protegit per tal d’evitar que la massificació pugui degradar els valors naturals.

El GOB presentarà prepararà i presentarà al·legacions durant el període d’exposició pública del nou PORN, amb la intenció de millorar-lo. Entre els aspectes que podem avançar es troba el projecte d’ampliació del centre de recepció i interpretació de ca na Martina. Com ja suggerírem en el seu moment, consideram que aquests serveis s’han d’ubicar a edificacions ja existents, sense incrementar volums edificats.

Consideram que en general aquest nou PORN serà molt positiu per a la conservació del parc natural, i instam a Medi Ambient a impulsar la seva tramitació.

Llegir 1456 vegades Darrera modificació el Dijous, 27 Setembre 2018 11:12

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob