Dimecres, 24 abril 2019 10:30

El GOB insta Armengol a reclamar la gestió de Cabrera davant Madrid

El Ministeri pretén crear una administració paral·lela per gestionar la recent ampliació del Parc Nacional.

La bona notícia de la recent ampliació del Parc Nacional de Cabrera, multiplicant per 9 la seva extensió original, s’ha vist obscurida pels moviments realitzats per l’Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), depenent del Ministerio para la Transición Ecológica i responsable de la coodinació de la xarxa de parcs nacionals.

La tensió entre les administracions autonòmica i estatal es va evidenciar a la reunió del Patronat del parc el passat 11 de març, quan es posà sobre la taula la discussió sobre el model de gestió del parc a partir d’ara. Així, mentre els tècnics del Ministeri defensaren la necessitat de crear una nova estructura organitzativa, el Conseller de Medi Ambient i el Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat consideraren inconvenient la creació d’una estructura paral·lela de gestió.

Els tècnics del Ministeri defensen la seva potestat per gestionar l’àrea ampliada amb l’argument de manca de continuïtat ecològica entre el parc original i la zona ampliada. En canvi, per part de la Conselleria s’argumenta que aquesta continuïtat existeix, i que per tant la gestió de la zona ampliada ha de ser assumida per l’actual equip gestor.

Des del GOB consideram que seria una greu passa endarrere i un greu error l’existència al parc nacional de dues estructures paral·leles de gestió, amb tots els problemes que això pot suposar (de direcció, coordinació, vigilància, ús de les instal·lacions, ambient laboral, pressupost, etc).

Davant aquesta lamentable situació i abans que s’avanci en el despropòsit, des del GOB instam la presidenta del Govern a realitzar urgentment les gestions oportunes a Madrid per tal de reconduir la situació i promoure que la gestió de la zona ampliada, amb la dotació dels nous recursos necessaris, es realitzi sota l’actual estructura, dirigida des de la Conselleria de Medi Ambient i en coordinació amb el Ministeri, tal i com s’estava gestionant el parc nacional des de que la CAIB n’assumí la gestió exclusiva.

Llegir 1657 vegades Darrera modificació el Dimecres, 24 abril 2019 10:41

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob