Dimecres, 31 Mai 2017 12:42

El GOB reclama informació sobre la legalitat de l’aparcament d’Es Trenc

 

Avui la Comissió de Medi Ambient del Parlament podria dictaminar el seu manteniment al futur parc natural

 

Després de consultar la documentació a exposició pública que conforma l’expedient de l’avantprojecte de parc natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos, tenim dubtes que l’aparcament d’Es Trenc (na Tirapèl o es Cremat) s’ajusti a la legalitat. Així, a diferents documents s’evita pronunciar-se sobre la qüestió, i directament s’exposa que no es disposa de documentació al respecte, tot i la demanda a l’ajuntament de Campos.

Des del GOB observam amb perplexitat la voluntat de MÉS i PSOE de mantenir l’aparcament d’Es Trenc, tot i els dubtes sobre la seva legalitat, tot i comptar amb diferents informes que proposen la seva clausura (veure annex), i tot i haver-se acordat per Consell de Govern la seva eliminació i restitució del medi.

Avui hem remès escrit de denúncia a l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca per tal que es verifiqui la legalitat urbanística de l’aparcament. Hem remès també instància a l’ajuntament de Campos per tal que ens remeti còpia de la llicència d’activitats de l’aparcament. I hem remès escrit a la Demarcació de Costes per tal que es determini la legalitat de l’aparcament, que en aquests moments està afectat en bona part per la zona de domini públic marítimo-terrestre.

Som conscients que la documentació que hem sol·licitat, si ens la remeten, arribarà tard, quan el Parlament ja hagi aprovat la llei. Consideraríem una gravíssima irresponsabilitat que els partits impulsors del manteniment de l’aparcament no hagin verificat prèviament i sense cap tipus de dubtes que la instal·lació s’ajusta a la legalitat. Recentment el Conseller de Medi Ambient, interpel·lat sobre la legalitat de l’aparcament, va respondre que aquesta és una competència municipal i que havia de ser l’ajuntament qui respongués.

D’altra banda, i més enllà de si l’aparcament té o no les llicències necessàries, consideram escandalós que s’ignorin els diferents informes que assenyalen la necessitat d’eliminar aquest aparcament. I sobta igualment que ara, a posteriori de l’acord del Consell de Govern, la Presidenta del Govern anunciï que es compta amb un altre informe que avala l’esmena presentada per MÉS i PSOE per mantenir l’aparcament. Ja no sabem que pensar.

Després de ser informada favorablement en ponència l’esmena de MÉS i PSOE per mantenir l’aparcament, avui horabaixa es reuneix la Comissió de Medi Ambient per dictaminar sobre el projecte de llei. Una vegada més, instam a MÉS i PSOE a no permetre el manteniment del que és sense dubte un dels impactes més greus de l’espai protegit.

 

---

Annex

Documentació tècnica, incorporada a l’expedient de declaració del parc natural, que avala la clausura de l’aparcament d’Es Trenc i la restitució del medi natural.

 

Caracterització i valoració ambiental d’Es Trenc-Salobrar de Campos. Maig de 2006.

“els principals factors que han donat lloc a alteracions en els processos dinàmics i morfològics són:
...
. La presència d’un aparcament de vehicles a la zona central de la platja, sobre el sistema dunar i l’obertura de camins d’accés al mateix.”

 

Detecció i anàlisi de les pressions i impactes derivats de l’ús públic en l’àmbit del PORN es Trenc – Salobrar de Campos (Mallorca, Illes Balears). Proposta d’ordenació. Novembre de 2006.

“L’actual disposició dels aparcaments des Crema i Na Tirapel afecta notòriament a les formacions de duna fixa amb pinedes litorals i a les de dunes amb presència de vegetació halonitròfila, fet aquest que fa necessària la seva reubicació.”

“Proposta d’ordenació
3. Respecte a la mobilitat.
a. Tancament dels dos pàrkings de Na Tirapel (o Es Cremat).
b. Estudi de la creació d’una nova zona d’aparcaments (situada en sobre hàbitats de baixa importància) el sector est de l’espai pròxima a la PM-604 i a les salines de Llevant.
...”

 

Informe sobre la possibilitat d’execució d’una zona d’aparcament públic dins l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 d’Es Trenc-Salobrar de Campos. Març de 2016.

“es tracta en tots els casos de zones que ambientalment no es consideren idònies per al desenvolupament de l’activitat d’aparcament, doncs aquesta suposa un impediment per assolir els objectius de conservació de la Xarxa Natura 2000, donat que es desenvolupen en zones ocupades (real o potencialment) per hàbitats d’interès comunitari prioritari.”

 

Informe de resposta comuna a les al·legacions formulades durant el segon termini d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de declaració del Parc Natural d’es Trenc-Salobrar de Campos. Novembre de 2016

“els aparcaments proposats a l’avantprojecte de llei sotmès a segon termini d’informació pública es varen destriar en base a la idoneïtat per a l’accessibilitat, la disminució de fluxos de circulació dins l’àmbit i a criteris relacionats amb l’existència d’hàbitats prioritaris. D’acord amb l’informe tècnic de data 11 de març de 2016, relatiu a la localització de les zones degradades en l’àmbit del PN d’Es Trenc-Salobrar de Campos, la ubicació actual dels aparcaments es troba en una zona potencial de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari 2250-Dunes litorals amb Juniperus spp, i seria necessari restablir les condicions naturals prèvies a les circumstàncies pertorbadores existents”.
(En relació a l’aparcament de Na Tirapèl) “l’explotació d’aquest àmbit com aparcament implica una discontinuïtat significativa d’un hàbitat prioritari que cal recuperar; així mateix la seva ubicació genera uns fluxos circulatoris i de vianants que genera una afectació dels hàbitats propers i així ho assenyala l’informe tècnic sobre la localització de zones degradades”.

 

Llegir 1313 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:08

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.