Dimarts, 24 Desembre 2019 09:02

El GOB reclama la protecció de Cala Figuera

Cap de Cala Figuera Cap de Cala Figuera

Davant el canvi de propietat consideram que cal avançar decididament cap a la creació del parc natural

En dies passats s'ha conegut la compra de la finca de Can Trujillo, de 363 hectàrees i situada dins l'ANEI, LIC i ZEPA de Cala Figuera, per part de l'empresa Global Quilarquia, SL. Aquesta societat amb seu a Madrid, constituïda l'any passat i amb un capital social molt baix, es dedica a "activitats d'intermediació en operacions amb valors i altres actius", segons el portal expansion.com.

 

(Font: ultimahora.es)

 

L'àrea natural de Cala Figuera s'estén sobre 793 hectàrees terrestes, i en atenció als seus importants valors ecològics compta amb les figures de protecció de Lloc d'Importància Comunitari (LIC) i Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), però el corresponent pla de gestió, que hauria de detallar els usos permesos, encara no s'ha redactat ni aprovat (ja duim un retard de 7 anys segons la data establerta per la Comissió Europea). L'any 1991 fou declarada Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) per la Llei d'espais naturals, pel que té la consideració de sol no urbanitzable.

 

LIC i ZEPA Cap de Cala Figuera (ES0000074)

 

Tot i això, aquest moviment clarament especulatiu (hauria estat comprada per més d'11 milions d'euros) indica que la protecció de la zona és relativa, i que encara es troba dins el mercat immobiliari.

Fa mesos el GOB es va reunir amb el Conseller de Medi Ambient i Territori per plantejar-li demandes de legislatura, entre les quals es va abordar la necessitat d'avançar cap a la declaració d'un parc natural a la zona de Cala Figuera. Els importants valors ecològics i paisatgístics de la zona, sumats a l'important ús públic que necessita ordenar-se apunten a la figura de parc natural com l'instrument més adequat per garantir la conservació i gaudi sostenible de la zona natural. A més a més, la zona colinda amb el LIC marí de Cala Figuera, la Reserva Marina d'El Toro i la ZEPA Espai Marí del Ponent de Mallorca, pel que es podria plantejar un espai natural marítim i terrestre amb una continuïtat ecològica evident.

D'altra banda, és evident que la protecció i gestió d'espais naturals es veu facilitada amb la incorporació de sol de titularitat pública, especialment per abordar les necessitats de gestió de l'ús dels visitants. Tot i que lògicament no es pot pretendre que les administracions públiques comprin totes les finques situades dins espais protegits i que en canviar de propietaris estiguin sotmeses al dret de tempteig i retracte, sí que és cert que en aquest cas seria interessant que Consell i Govern valorassin l'oportunitat. Sense dubte inversions com aquesta tindrien molt més sentit que algunes de les que se plantegen com a destinació de l'impost de turisme sostenible.

Així, davant en moviment especulatiu que afecta la zona natural de Cala Figuera, el GOB recorda a Medi Ambient la seva responsabilitat sobre la conservació de la zona, i instam la Conselleria a iniciar la corresponent tramitació d'un Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) previ a la declaració d'un parc natural.

Llegir 1651 vegades Darrera modificació el Dimarts, 24 Desembre 2019 10:13

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob