Dijous, 18 Gener 2018 10:25

El GOB reitera al Govern la necessitat de prohibir els "party boats" als espais protegits

El GOB reitera al Govern la necessitat de prohibir els "party boats" als espais protegits Imatge de https://www.vacation-club.co.uk/product/ibiza-boat-party/

La Conselleria de Medi Ambient ja va ignorar la nostra petició durant la tramitació de la llei d’avaluació ambiental. Davant la nova oportunitat que ara brinda la modificació de la llei, farà cas en aquesta ocasió?

 

En data 11 de gener de 2018 s'ha publicat al BOIB l'anunci pel qual se sotmet a informació pública l'avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 12/2016 d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears.

La Llei 12/2016, entre altres aportacions molt importants, modificà la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO) introduint una disposició que prohibeix les festes nàutiques (party boats) als “espais naturals protegits marins”.

Així, el text vigent diu que:

“4. S’introdueix una nova disposició addicional a la Llei 5/2005, amb la redacció següent:
“Disposició addicional sisena. Festes en embarcacions
Es declaren ús prohibit en l’àmbit dels espais naturals protegits marins la difusió, la comercialització i realització de festes i esdeveniments multitudinaris en embarcacions amb música o que alterin sensiblement els nivells sonors naturals de l’indret, per tractar-se d’una activitat incompatible amb els objectius de conservació d’aquests espais protegits i amb el descans de les persones que gaudeixen de les platges i del litoral.”

Aquesta mesura, que sense dubte és positiva, és però d’abast molt limitat. Segons la definició de la pròpia llei 5/2005, “els espais naturals protegits de les Illes Balears es classifiquen, en funció dels béns i valors la protecció dels quals es pretén, en les categories següents:
a) Parcs naturals.
b) Paratges naturals.
c) Reserves naturals, que poden ser integrals i especials.
d) Monuments naturals.
e) Paisatges protegits.
f) Llocs d’interès científic i microreserves.”

Així, en aquests moments amb la redacció vigent només estan prohibits els party boats als àmbits marins del Parc Nacional de Cabrera, i dels parcs naturals d’Es Trenc-Salobrar de Campos, S’Albufera d’Es Grau, i les Salines d’Eivissa i Formentera, afectant un àmbit total de 25.000 hectàrees marines.

Recordem però que la major part de la superfície marina protegida a les Balears ho està sota les figures de la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA), que donen cobertura a més d’un milió d’hectàrees (multiplica per 40 la superfície marina protegida als parcs naturals i nacional).

Sorprenentment aquestes figures de la xarxa Natura 2000 no tenen la consideració de “espais naturals protegits” segons la Llei 5/2005. Així, en aquests moments són vulnerables als party boats espais tan emblemàtics i sensibles com l’entorn del Parc Natural de sa Dragonera, del Vedrà o de Tagomago, o el litoral del Parc Natural de Llevant i les Cales Verges de Manacor per posar alguns exemples.

 

boatpartyformentor

  

Per això consideram molt necessari que es modifiqui la llei per incloure dins la prohibició dels party boats també les àrees marines protegides per la Xarxa Natura 2000. Simplement cal que la redacció digui “espais de rellevància ambiental” enlloc de “espais naturals protegits marins”. Aquest “detall” en la redacció, que des de la Conselleria de Medi Ambient no se’ns va voler tenir en compte en el moment de la redacció de la llei, té unes implicacions substancials, com hem explicat.

Des del GOB instam la Conselleria de Medi Ambient i el Govern a no mantenir l’error en aquesta segona oportunitat.

Llegir 1512 vegades Darrera modificació el Dijous, 18 Gener 2018 12:42

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob