Dilluns, 26 Febrer 2018 17:44

El Pla Hidrològic que prepara Medi Ambient gira l'esquena a s’Albufera de Mallorca

Es perdrà l'oportunitat de fixar objectius compromesos per tal de millorar la qualitat de l'aigua del parc natural

 

El proper 28 de febrer finalitza el termini de consulta pública de la revisió anticipada del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (PHB).

Aquesta revisió del PHB entre altres aspectes revisa l'estat de les masses d'aigües subterrànies, i per a les que es troben en mal estat fixa terminis per aconseguir la millora i assolir els nivells de qualitat establerts per la Directiva Marc de l’Aigua (DMA).

La proposta de PHB, emparada en una excepcionalitat prevista a la pròpia DMA, estableix que a Mallorca hi ha quatre masses d’aigua subterrània per a les quals, a causa de la forta pressió dels usos que pateixen, es considera que és inviable o tindria un cost desproporcionat assolir els llindars de qualitat establerts per directiva. Aquestes masses d’aigua, qualificades al PHB com “exempcionables”, són les de Sa Pobla, Sant Jordi, Santanyí i Pla de Campos. Mentre per les altres masses d’aigua en mal estat s’estableixen uns terminis (2027 o 2033) per tal de situar sota els llindars màxims els nivells de nitrats, clorurs o el grau de sobreexplotació, per aquestes zones exempcionades, i en concret per a la massa d’aigua de Sa Pobla (que nodreix s’Albufera de Mallorca), no es fixa cap termini per assolir nivells més baixos de concentració de nitrats i de sobreexplotació.

S’Albufera de Mallorca gaudeix al PHB de la consideració de “zona de protecció d’hàbitat o espècies” en atenció a la seva condició de Zona d’Especial Conservació (ZEC) i parc natural. Tot i això, sembla que de res li serveixen aquestes figures de protecció, ni la seva inclusió en el llistat de la Convenció Relativa a les Zones Humides d’Importància Internacional (Conveni de Ramsar), per tal que el PHB defineixi uns objectius concrets i avaluables per avançar en la millora del seu estat. Els objectius i accions de millora de la massa d’aigua de Sa Pobla pel que fa a la zona humida protegida de s’Albufera són els que s’estableixen de forma general, sense establir objectius particulars, ni quantitatius, ni terminis per assolir-los.

Així les coses, si ja serà complicat assolir els compromisos establerts per a altres zones en mal estat els anys 2027 o 2033, molt ens temem que per a les zones exempcionades (Sa Pobla entre elles) i no subjectes a terminis tot quedi en bones intencions i intervencions poc significatives pel que fa al seu impacte real sobre la millora de la qualitat de l’aigua.

Tot i que som conscients de la dificultat de millorar en pocs anys la qualitat hídrica de l’entorn de s’Albufera, a causa de la intensitat de les pràctiques agràries, ens sembla irresponsable per part de la Conselleria de Medi Ambient no incorporar al PHB uns compromisos reals, amb objectius temporalitzats i avaluables, de millora de la massa d’aigua de sa Pobla, que nodreix la zona humida d’importància internacional de s’Albufera. Vista la situació ambiental d’emergència ecològica del parc, la Conselleria de Medi Ambient no hauria de deixar passar una ocasió com aquesta per incloure al PHB una especial atenció a zona humida més important de les Balears.

Així, reclamam a Medi Ambient que en la revisió del PHB estableixi uns terminis per tal que la zona humida de s'Albufera de Mallorca assoleixi uns nivells significativament més baixos nitrats i clorurs, i també de suficiència de cabal ecològic. Si bé a la documentació del PHB no s'apunta la concentració de clorurs com un dels problemes de la massa d'aigua de Sa Pobla, és ben evident que s'Albufera s'està salinitzant (el canvi en la vegetació és palpable) i per tant és prou clar que fa anys que té un dèficit d'aigua dolça.

Els propers dies informarem el Secretariat de la Convenció de Ramsar sobre les implicacions del projecte de PHB en relació a s'Albufera de Mallorca, i la insuficiència de les mesures de recuperació previstes. El Secretariat, informat pel GOB fa setmanes, ja està al corrent de la greu situació que pateix la zona humida més important de les Balears.

 

Llegir 1362 vegades Darrera modificació el Dimarts, 27 Febrer 2018 08:45

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob