Dimecres, 24 Febrer 2021 10:22

Estam d’enhorabona per l’ampliació del parc natural de s’Albufera de Mallorca

Any 2008, informant els visitants a l'entrada de s'Albufera, una de les accions de la campanya per la protecció de Son Bosc Any 2008, informant els visitants a l'entrada de s'Albufera, una de les accions de la campanya per la protecció de Son Bosc

 

Rebem amb esperança l’inici d’aquest nou capítol en la protecció i conservació d’aquest espai natural emblemàtic

 

El Consell de Govern donà el vist i plau dilluns passat al decret pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca. Aquest PORN preveu l’ampliació del parc en 390 hectàrees, un 24% més en relació a la superfície que ja estava protegida.

Així, s’incorporen al parc àrees de zona humida perifèrica, que confronten amb les marjals de Muro i sa Pobla, una part de Son Bosc i la platja d’es Comú de Muro.

Pel que fa a Son Bosc, la seva incorporació al parc consolida la protecció de la zona on, recordem, el 2008 s'havia donat llicència de construcció d’un camp de golf. Dins la intensa campanya per aturar el projecte que va dur a terme el GOB, va ser clau el recurs presentat per la nostra entitat conjuntament amb el PSM, amb el qual els tribunals varen anular la llicència. Paral·lelament al recurs, el Govern va declarar Son Bosc com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Ara, amb la incorporació al parc natural s’obre un nou escenari en el que de la protecció cal avançar cap a la restauració ambiental i la conservació de la zona.

A més de l’ampliació del parc, el PORN disposa també una zona perifèrica de protecció, fonamental per esmorteir els impactes que s’Albufera rep al seu entorn, i s’incorporen també espais qualificats com a corredors biològics, que ajudaran a la connectivitat ecològica entre s’Albufera i altres zones humides relacionades.

Un dels continguts de més calat del PORN és la previsió d’un pla de protecció hidrològica, que haurà de disposar mesures per garantir el cabal ecològic mínim per a la recuperació i manteniment dels hàbitats naturals de la zona humida. Recordem que s’Albufera està immersa en un procés de progressiva salinització que està modificant de forma important la seva biodiversitat. Per revertir el procés, caldrà disposar de mesures potents per reduir l’extracció d’aigua dolça de la conca que nodreix la zona humida.

Des del GOB felicitam el Govern i especialment la Conselleria de Medi Ambient i Territori per la finalització d’aquest procés d’ampliació del parc natural de s’Albufera, que ja va tenir un precedent, el 2003, impulsat pel primer pacte de govern progressista, i que fou avortat per l’arribada al govern de Jaume Matas. Ara cal prémer l’accelerador per desenvolupar les disposicions del PORN, i abordar amb mesures legals i mitjans suficients les urgències conservacionistes d’aquest espai natural extraordinari.

Llegir 671 vegades Darrera modificació el Dimecres, 24 Febrer 2021 10:33

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob