Dijous, 20 Mai 2021 20:47

Instam a Medi Ambient a impulsar l’ampliació de la ZEPA de la Marina de Llucmajor

Poll de milana, Milvus milvus Poll de milana, Milvus milvus Foto: Cati Artigues / GOB

 

Hem elaborat un informe científic que constata que la Marina és actualment la zona més important de Mallorca per a la conservació de la milana, espècie catalogada en perill d’extinció a nivell estatal

 

Avui es celebra el dia europeu de la Xarxa Natura 2000, per recordar l’aprovació el 21 de maig de 1992 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres. Sobre aquesta base es construeix una xarxa que engloba més de 20.000 espais naturals protegits arreu d’Europa, i que comprèn les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i les Zones Especials de Conservació (ZEC).

Aprofitant la data, volem recordar avui que el 18 de gener de 2019 el Consell de Govern aprovà la declaració i l’ampliació de zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) en l’àmbit de les Illes Balears, incrementant en 11.775 hectàrees la superficie protegida per aquesta figura i arribant a les 150.470 hectàrees terrestres i marines.

Mesos abans el GOB havia fet arribar a Medi Ambient informació científica sobre diverses zones de Mallorca i seva la importància per a la conservació de les poblacions d’aus. Part d’aquesta informació va ser tinguda en compte per a declarar algunes noves ZEPA, però en canvi Medi Ambient va fer cas omís de la informació relativa a la importància de la zona central de la Marina de Llucmajor per a la conservació de la milana, espècie catalogada en perill d’extinció a nivell estatal.

Aquesta exclusió fou, per a nosaltres, absolutament injustificada des d’un enfocament estrictament ecològic a la vista de la fonamentació científica que aportàrem. De fet, el propi acord del Consell de Govern reconeix la insuficiència de la mesura, i per això al punt tercer disposa “Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca perquè complementi l’estudi de valors ambientals de la ZEPA Cap Enderrocat - Cap Blanc (ES0000081), amb la finalitat d’iniciar un nou procediment d’ampliació d’aquesta ZEPA.”

Han passat dos anys i quatre mesos i ja s’ha consumit gairebé mitja legislatura, i Medi Ambient no ha iniciat encara l’ampliació instada pel Consell de Govern.

El GOB aprofita l’efemèride del dia europeu de la xarxa Natura 2000 per reclamar de bell nou la protecció de la zona central de la Marina de Llucmajor, incorporant-la a la ZEPA ES0000081 Cap Enderrocat - Cap Blanc. Per això hem realitzat un nou informe en el qual es processa informació relativa a la milana i registrada en el període 2015-2020.

Sobre una base informativa molt voluminosa i d’altíssima qualitat (dades relatives a 576 registres de comportament reproductiu, i 145.724 localitzacions GPS procedents de 28 exemplars monitoritzats) el processament amb eines d’anàlisi estadístic i de generació d’informació geogràfica resulta en una conclusió ben clara: la Marina de Llucmajor és actualment la zona de Mallorca més important per a la conservació de la milana.

L’anàlisi es fonamenta en dos enfocaments diferents, per a la població reproductora i per a la població juvenil. La població reproductora, que requereix àrees de pinar per a reproduir-se, es concentra principalment en dues àrees: per una banda la zona de Bunyola-Alaró-Santa Maria, i per altra la Marina de Llucmajor. La població juvenil, en canvi, no requereix encara zones forestals per a criar i en canvi prefereix àrees on es pugui alimentar fàcilment; per això utilitza intensament el Pla i Llevant, en el triangle Sineu-Manacor-Santanyí, i també la Marina de Llucmajor.

Si solapam el resultat de les dues anàlisis, la Marina de Llucmajor apareix com la zona més completa per als requeriments globals de l’espècie. El mosaic agroforestal de la Marina presenta unes condicions molt favorables tant per a la reproducció de la milana com també per a l’alimentació tant de la població territorial com la juvenil.

 

zona intensitat milana llucmajorEn groc, zona de màxima aptitud per a la milana a Mallorca. En tramat, zones Natura 2000 (ZEPA i/o LIC)

 

Com es pot apreciar a la imatge, la zona actualment protegida amb la figura de ZEPA no inclou la zona central de la Marina, precisament la més important per a la milana a la vista de la informació científica disponible.

D’altra banda, paral·lelament a la manca de la protecció adequada observam amb preocupació la progressiva aparició de nous projectes per a instal·lacions fotovoltaiques (en aquests moments, 5 projectes, entre ells els més extensos plantejats fins ara a Mallorca, es troben en aquests moments en construcció o en tràmit a la Marina de Llucmajor).

 

parcs fotovol llucmajor

En morat, àmbit dels projectes de producció fotovoltaica. En tramat, zones Natura 2000 (ZEPA i/o LIC).

 

Per això en els propers dies el GOB remetrà l’informe a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, tant a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat per tal que s’activi la tramitació de l’ampliació de la ZEPA com a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per tal que es tengui present la informació a l’hora d’avaluar ambientalment els projectes en tramitació o els nous que es puguin plantejar en aquesta zona.

Llegir 924 vegades Darrera modificació el Dijous, 20 Mai 2021 21:04

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob