Divendres, 27 Novembre 2020 10:56

Instam a Medi Ambient i ajuntaments a acordar un enfocament integral per a la depuració d’aigües residuals de la costa de Muro i Santa Margalida

Actual depuradora de la platja de Muro Actual depuradora de la platja de Muro Foto: Brisas

 

El conflicte entre l’ajuntament de Santa Margalida i la Conselleria pel projecte de depuradora a Can Picafort segueix bloquejant la millora de la situació


Segons ha informat la premsa, la passada setmana hauria tingut lloc una nova reunió entre representants d’ABAQUA i de l’ajuntament de Muro per tractar sobre la situació de la depuradora de la platja de Muro i del projecte de nova depuradora a Can Picafort, i en la qual s’hauria acordat instar al Ministeri per la Transició Ecològica a executar el projecte de Can Picafort. A n’aquesta reunió no haurien assistit representants de l’ajuntament de Santa Margalida, que s’oposa a la construcció de la nova depuradora i especialment a la instal·lació de l’emissari submarí.

Aquest conflicte s’està allargant des de fa massa anys, i les parts enfrontades mantenen posicions sembla que irreconciliables. Mentre, totes les aigües de la costa dels dos municipis es tracten a una depuradora inadequada, tenint en compte la seva tecnologia i la ubicació dins s’Albufera de Mallorca, un espai declarat parc natural, Zona Especial de Conservació i inscrita a la llista del Conveni de Ramsar com a zona humida d’importància internacional. Els episodis d’abocaments a la zona humida protegida han estat nombrosos.

Davant aquesta situació de via morta, reclamam responsabilitat a les diferents administracions implicades, i plantejam un enfocament basat en aquestes mesures urgents:

- la millora de la qualitat de l’aigua que arriba a les xarxes de consum dels nuclis urbans del litoral, per minvar la seva salinitat. Aquesta millora s’hauria de fonamentar en la racionalització dels consum dels nuclis turístics, per minvar la pressió sobre els aqüífers. A més de millorar l’agua que empra la ciutadania, s’aconseguirà així que posteriorment l’aigua depurada sigui més fàcilment reutilitzable, per exemple per a reguiu.

- la modificació del projecte de nova depuradora a Can Picafort incorporant l’evacuació de l’aigua depurada fins a una bassa, de nova construcció, que faria innecessari l’emissari submarí i facilitaria l’aprofitament de l’aigua tractada. Consideram que actualment ja no s’hauria de permetre que noves instal·lacions de depuració aboquin a la mar. L’abocament via emissari marí té riscos evidents en situacions d’avaria de la depuradora. Malauradament l’abocament en aqueixes situacions es produeix fora de la vista de la ciutadania, i sembla que per això és considerat un “mal menor” (un abocament similar en el medi terrestre seria considerat un vertader escàndol). Recordem que la Badia d’Alcúdia forma part de la xarxa europea Natura 2000 d’espais protegits amb la consideració de LIC (Lloc d’Interès Comunitari) en virtut de les seves praderies de posidònia. Des del GOB defensam l'abocament zero a la mar, i la reutilització de les aigües depurades.

- la millora de la depuradora de la Platja de Muro, dotant-la de sistema de depuració terciari per tal que l’aigua generada tengui la qualitat suficient per poder ser aprofitada per al rec o altres usos.

Des del GOB instam a Medi Ambient i als ajuntaments a considerar aquestes propostes, reprendre les converses i arribar a un acord que possibiliti la solució mediambientalment més adequada i el més aviat possible.

Llegir 1192 vegades Darrera modificació el Divendres, 27 Novembre 2020 11:09

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob