Dimecres, 12 Octubre 2016 11:35

Instam el Consell de Mallorca a eliminar el "terreny lliure" i implantar l'examen al caçador

Tord, Turdus philomelos, l'espècie més caçada a les Balears Tord, Turdus philomelos, l'espècie més caçada a les Balears

Avui comença la temporada de caça menor

 

Amb el començament avui de la temporada de caça menor, el GOB reclama al Consell de Mallorca l'actualització de la normativa que regula la pràctica cinegètica per tal millorar les seves relacions amb la natura i amb les altres persones.

En primer lloc, cal abordar seriosament el dret dels propietaris de terres a que no es caci dins ca seva. Milers de propietaris tenen les seves finques enclavades dins vedats de caça. Evidentment tenen l'opció d'abandonar el vedat, però això suposa automàticament passar a formar part del terreny gestionat d'aprofitament comú ("terreny lliure") on també s'hi pot caçar.

Els "terrenys lliures" són un anacronisme mantingut a la nostra llei de caça i que ja fou eliminat a altres lleis de diverses comunitats autònomes. En realitat ni tan sols s'ajusten realment als requeriments de la llei balear de caça, ja que no compten amb una vertadera planificació cinegètica, ni amb una persona o entitat responsable en cas de danys, ni amb una ordenació de captures. Des del GOB suggerim abordar la revisió de la llei de caça per la via parlamentària a petició del Consell de Mallorca i eliminar els terrenys "lliures". Mentrestant, demanam al Consell de Mallorca que anuli el "Pla Marc", instrument que permet la caça a aquests tipus de terrenys a nivell insular.

Alguns ajuntaments com el de Palma ja han optat enguany per no adherir-se al Pla Marc i evitar així la caça als terrenys lliures. Ens aquests terrenys hi cacen aquells que no es poden permetre llogar un vedat de caça, o els que no pertanyen a cap societat local de caçadors. Des del GOB suggerim que els caçadors que utilitzen el "terreny lliure" s'incorporin a les diferents societats de caçadors locals existents, o bé que s'organitzin entre ells per tal de declarar, amb el beneplàcit dels propietaris, nous vedats de caça on la seva pràctica estigui realment ordenada i no generi conflictes.

En segon lloc, cal implantar les proves d'accés a la llicència de caça. Aquesta mesura ja apareixia disposada a la Llei 4/1989 de conservació de la naturalesa, i posteriorment fou recollida per la vigent llei balear de caça l'any 2006. Així, ja fa 27 anys que es va establir la necessitat que els caçadors demostrassin mitjançant una prova el seu coneixement de la normativa cinegètica, però encara tenim pendent l'aplicació d'aquest requisit. Instam idò al Consell de Mallorca a agilitzar la reglamentació de la prova d'accés a la llicència de caça per tal de garantir que tot caçador coneix la normativa que ha de complir i evitar així la comissió de possibles infraccions o delictes per desconeixement.

Llegir 1183 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:53

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.