Dijous, 17 Novembre 2016 09:45

L’impost turístic servirà per maquillar un mal pressupost de Medi Ambient i compensar les finances d’altres conselleries

Sa Canova d'Artà, una de les moltes mancances de protecció pendents Sa Canova d'Artà, una de les moltes mancances de protecció pendents

Tot i la retòrica habitual per part del govern, l’anàlisi del pressupost pel 2017 evidencia el baix compromís de l'executiu amb el medi ambientEl projecte de pressupost de la CAIB pel 2017 preveu una partida de 205.836.047 € per a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, amb un increment de 24.881.170 € (13,75%) en relació al pressupost de l’any passat. Aquestes xifres col·loquen la CMAAP com la tercera conselleria pel que fa a increment de pressupost, situant-la per damunt del 10,1% d’increment del pressupost general de la CAIB.

Però per a fer-ne una correcta valoració cal tenir en compte l’aportació provinent de l’impost turístic. Recordem que la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (CITS) va acordar al pla anual que la recaptació d’enguany es destinarà prioritàriament a la millora de les infraestructures hidràuliques i del cicle de l’aigua, i secundàriament a les altres finalitats d’inversió de l’impost. La selecció dels projectes a finançar està pendent d'una propera reunió de la Comissió, tot i que sorprenentment observam que fons provinents de l’impost ja apareixen reflectits en algunes partides pressupostàries (cal demanar-se aquí quin és idò el paper de la CITS).

Desconeixem quina és la quantitat de l’impost turístic que el govern, al marge de la decisió que pugui prendre la CITS, ja ha decidit transferir a Medi Ambient, però al pressupost apareixen algunes xifres. Així, com a mínim l’ABAQUA rebrà 19.850.000 € provinents de l’impost, i l’IBANAT 500.000 €. No sabem si a més a més ambdues empreses públiques rebran també altres quantitats no detallades al text. Descomptant aquestes aportacions provinents de l’impost turístic l’increment de pressupost de Medi Ambient es reduiria a només el 2,5%, situant aquesta conselleria com la de menor increment pressupostari i amb molta diferència. Més enllà de les xifres abans detallades pensam que la quantitat total provinent de l’impost que rebrà Medi Ambient serà superior, així que l’increment del pressupost inicial, impost a part, podria ser encara menor.

Consideram que el finançament aconseguit mitjançant l’impost turístic hauria de incrementar netament els pressuposts insuficients destinats fins ara a Medi Ambient. Les necessitats d'intervenció mediambiental a les Balears són moltes i ben evidents, a causa d'una històrica marginació econòmica (quan no càstig) d'aquesta àrea de govern. A més de les ara palpables necessitats en matèria de gestió hídrica, cal recordar la lamentable situació en que es troben els espais naturals, amb greus mancances de protecció, planificació, inversió i personal que van molt més enllà dels retalls patits la passada legislatura i que aquest projecte de pressupost no aborda convenientment.

Ben al contrari, interpretam que l’impost turístic es pretén utilitzar per compensar el baix increment del pressupost mediambiental en relació al de l’any passat i així possibilitar un desviament financer cap a altres conselleries que no seran receptores de fons de l’impost turístic.

Davant això instam el Conseller de Medi Ambient a reclamar que els fons de l’impost turístic siguin realment un plus, i que serveixin per incrementar netament els pressuposts mediambientals partint d'una base prèviament reforçada al mateix nivell que altres conselleries. Si l'impost serveix per substituir enlloc de per incrementar, si s'utilitza per fer enginyeria financera, estarem assistint a un engany a la ciutadania i un frau en el compromís mediambiental del govern.

 

Llegir 2041 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:08

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.