Dimarts, 13 Agost 2019 11:26

L’informe d’Emergències és un vestit a mida per facilitar la retirada de posidònia a Campos

Manifestar que la posidònia «pone en grave peligro la seguridad de las personas» és una exageració absurda i interessada

 

En primer lloc volem agrair a la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització la ràpida resposta a la nostra petició de remesa de l’informe realitzat per la Direcció General d’Emergències i Interior sobre s’arenal de Sa Ràpita i Ses Covetes.

Dit això, consideram que ens trobam davant un cas d’informe fet a mida per atendre determinades reclamacions de retirada de les restes de posidònia acumulats a la platja.

L’informe deriva de l’aplicació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest decret estableix la relació d’equips humans, recursos materials i elements d’informació i abalisament amb que han de disposar les platges en funció del nivell de risc amb el que s’hagin catalogat.

Per a establir el nivell de risc s’avaluen diferents aspectes: afluència de persones en les dates de màxima concurrència, històric d’incidències registrades, nuclis de població propers, condicions habituals de la mar, característiques físiques i entorn de la platja, activitats esportives i d’esbarjo que s’hi duen a terme i abalisament en zones de bany. Les mesures de seguretat s’estableixen en funció d’aquests aspectes.

Al decret no hi ha ni una sola referència a l’acumulació de restes de posidònia, i obviament no s’apunta la seva presència com a element de risc a tenir en compte. Així, el legislador no va considerar que les restes de posidònia poguessin constituir un risc prou rellevant com per ser citat expressament a la norma.

En tot cas, s’ha d’entendre que les restes de posidònia, com a element natural, formaria part de la relació de característiques pròpies de la platja. De la mateixa manera que cada platja té unes condicions de pendent, onatge, corrents, vegetació, etc, i els plans de seguretat s’han de dissenyar tenint-les en compte per a ser eficaç, també s’hauria d’adaptar al cas de presència de posidònia, com a component natural propi de la platja.

Tot i això, ens trobam davant un informe fonamentat en una acta d’inspecció a la qual, a l’apartat d’observacions, es diu que «El alga impide el normal uso de la playa como zona de baño poniendo en grave peligro la seguridad de las personas». A part d’aquesta observació, exageradament absurda en el nostra opinió, a la inspecció es detectaren 6 deficiències importants en les mesures i elements de seguretat (mòdul de socorrs que incompleix el decret, cartell d’informació incorrecte, manca de megàfon, moto aquàtica no operativa, socorrista no inscrit ni capacitat, ...) que sembla que ja han estat esmenades, però que curiosament no varen transcendir públicament en les declaracions sobre l’informe fetes des de l’administració responsable de vetllar per l’operativitat del dispositiu de seguretat, l’ajuntament de Campos.

Davant això, només podem concloure que en la redacció de l’informe i en la posterior difusió parcial del seu contingut hi ha hagut una intencionalitat clara: reforçar la reclamació de retirada de posidònia de determinats actors econòmics i polítics. Per això instam la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització a revisar les condicions en que s’ha emès aquest informe per part de la Direcció General d’Emergències i Interior, per tal d’evitar que la situació es pugui replicar en el futur.

Les restes de posidònia formen part de les platges naturals ben conservades, i si la seva acumulació suposàs realment dificultats per a l’operatiu de socorrisme, no és la platja la que s’ha d’adaptar al dispositiu sinó a l’inrevés, a l’igual que s’ha d’adaptar a la resta de condicions naturals presents.

Llegir 2101 vegades Darrera modificació el Dimarts, 13 Agost 2019 11:41

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob