Dijous, 04 Octubre 2018 10:19

La capacitat sancionadora és el punt feble del decret de conservació de la posidònia

Valoram molt positivament els avanços legals en la protecció d’aquest hàbitat, però l’aplicació no es pot limitar bàsicament a l’actuació informativa

 

Els resultats numèrics són ben clars. Una vegada aprovat i vigent el Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears, els mesos d’agost i setembre el servei de vigilància de posidònia va localitzar 3.147 embarcacions fondejades sobre posidònia a les Balears. Al llarg de tot l’estiu han estat 5.249. Però tot i aquestes xifres, el nombre d’actes d’infracció aixecades pels agents de medi ambient ha estat de només 42.

Si bé la posidònia és una espècie que ja estava protegida per la normativa estatal, i la seva destrucció és il·legal des de fa anys, el decret balear per a la conservació d’aquest hàbitat havia de facilitar la intervenció de les autoritats per actuar sobre els fondejos a les praderes i poder iniciar procediments d’infracció, sense estar limitats per la demostració i quantificació del dany causat, cosa que no sempre és tècnicament senzilla. Però evidentment per iniciar aquest o altre procediment d’infracció és imprescindible la intervenció d’un agent de l’autoritat. L’escandalosa insuficiència d’agents de medi ambient a les Balears per atendre les necessitats de vigilància del nostre excepcional patrimoni natural ha limitat de forma molt evident l’aplicació del decret de conservació. Només s’han iniciat 8 procediment d’infracció més que el 2017, quan no es disposava del decret. El progrés en aquest sentit ha estat inapreciable.

El gran desplegament informatiu realitzat aquest estiu, arribant a milers de navegants, és sense dubte molt positiu (mai fins ara s’havia fet un esforç similar). Però els efectes sobre la millora de la conservació de la posidònia seran molt escassos si no s’acompanya d’un nivell suficient de pressió sobre els infractors del decret. Lamentablement hem pogut comprovar com una zona desallotjada d’embarcacions per l’actuació del servei de vigilància, als poc minuts de desaparèixer la barca d’informació es tornava ocupar de bell nou.

Cal tenir en compte que aqueixes 5.249 embarcacions reubicades ja havien causat impacte sobre la posidònia en major o menor grau, pel que cal anar alerta a valorar l’èxit de la campanya en funció del nombre de barques mogudes. Seria ben desitjable viure a un món de persones responsables que respectassin sempre les normes i les recomanacions de les autoritats ambientals, però lamentablement sabem que això no és així. Informar no és suficient, i cal deixar ben clar, amb el reforç de les sancions, que el fondeig sobre posidònia no està permès. La credibilitat de tota norma legal es fonamenta en la viabilitat de la seva aplicació.

Per això instam al Govern a dotar l’administració ambiental dels mitjans suficients per a la protecció adequada de la posidònia, i això passa indefectiblement per un increment substancial en el nombre d’agents de medi ambient. Si no, l’efectivitat del decret de conservació pel que fa a l’actuació sobre el fondeig il·legal serà molt escassa.

D’altra banda, tot i que la Conselleria doni per tancada la campanya estival sobre el control de fondejos, recordam que el decret de conservació conté altres disposicions que igualment s'han de realitzar. Així, reiteram a Medi Ambient la nostra reclamació pel que fa a l’activació de mesures de control i correcció sobre els abocaments que poden estar afectant les praderes de posidònia, un aspecte igualment previst al decret i que tampoc ens consta que s’estigui impulsant amb la decisió que mereix.

Llegir 1591 vegades Darrera modificació el Dijous, 04 Octubre 2018 11:01

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob