Dimarts, 10 Novembre 2020 10:25

La denúncia del GOB davant la Fiscalia destapa que el xiringuito de Mondragó s’ha explotat il·legalment des de fa 14 anys

Costes acaba de confirmar que l’Ajuntament de Santanyi no disposa de la concessió dels terrenys

 

En aquests moments es troba en tramitació el nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del Parc Natural de Mondragó (terme municipal de Santanyí). Una de les propostes més importants que planteja aquest document és l’eliminació del xiringuito situat a la platja de Ses Fonts de n’Alis per tal de permetre la recuperació de la platja i el sistema dunar, un hàbitat natural de conservació prioritària.

Un aspecte important que podria condicionar aquesta proposta és la situació de legalitat de les instal·lacions, de la qual es discuteix des de fa anys però que fins ara no s’havia pogut clarificar. Ni l’Ajuntament ni Demarcació de Costes (Ministeri per la Transició Ecològica) havien confirmat ni demostrat si les citades instal·lacions comptaven o no amb la corresponent autorització per a l’explotació dins el domini públic marítimoterrestre. La Conselleria de Medi Ambient va sol·licitar formalment aquesta informació múltiples vegades, sense obtenir cap resposta.

Tot i aquesta sospitosa manca de clarificació, l’estiu de 2017 l’aleshores batle de Santanyí, Llorenç S. Galmés, signava l’adjudicació d’un contracte, prorrogable fins enguany, per a l’explotació del xiringuito a canvi de 393.000 € anuals.

Davant això, el febrer d’enguany el GOB va recollir la informació disponible i la va posar en coneixement de la Fiscalia de Balears, ja que al nostre parer ens podríem trobar davant un possible delicte de prevaricació.

El 2006 es va aprovar definitivament per Ordre Ministerial una nova delimitació del domini públic marítim terrestre d’un tram de costa del terme municipal de Santanyí, que va incloure les instal·lacions fixes existents a la platja de Ses Fonts de n'Alis. L’Ajuntament de Santanyí, davant aquesta nova delimitació, i per tal de poder seguir explotant les instal·lacions fixes de la platja, demanà la concessió administrativa de terrenys en domini públic marítim terrestre a la Demarcació de Costes a les Illes Balears.

La qüestió fonamental al llarg dels passats 14 anys ha estat si Costes havia atorgat o no la concessió demanada per l’Ajuntament, condició indispensable per poder adjudicar l’explotació del xiringuito. En el marc de la tramitació del nou PORN de Mondragó, la Conselleria de Medi Ambient va demanar en 2018 i 2019 en quatre ocasions al Ministeri que aclarís la situació legal de les instal·lacions. En cap de les quatre ocasions va rebre resposta.

Però el passat 30 d’octubre, en el marc de les diligències d’investigació penal derivades de la denúncia presentada pel GOB, la Fiscalia de Balears ens remeté còpia de l’escrit signat per la Cap de la Demarcació de Costes a les Illes Balears en el qual, davant el requeriment de la Fiscalia de clarificar el més aviat possible la situació legal en que es troba el xiringuito, finalment es respon que la petició de concessió dels terrenys sol·licitada per l’Ajuntament de Santanyí encara es troba en tramitació. Des del GOB sospitam que si la petició municipal no ha pogut ser autoritzada després de 14 anys és per què existeixen impediments legals per a fer-ho.

Així, Costes acaba de confirmar que des de 2006 no existeix fins a data d’avui concessió administrativa a favor de l’Ajuntament sobre els terrenys del xiringuito, situació que no ha estat impediment per què l’Ajuntament licitàs i adjudicàs l’explotació de la instal·lació al llarg d’aquests anys.

Més enllà de si davant aquesta resposta de Costes la Fiscalia considera a partir d’aquí que hi ha indicis per seguir endavant amb la investigació penal, la iniciativa del GOB ja ha estat determinant per establir que la licitació i adjudicació de l’explotació del xiringuito de Ses Fonts de n’Alis per part de l’Ajuntament des del 2006 s’ha realitzat il·legalment, ja que des d’ençà i fins a data d’avui l’Ajuntament no ha aconseguit la imprescindible concessió administrativa dels terrenys.

A més de la il·legalitat comesa des de l’Ajuntament, destaca igualment el paper jugat per la Demarcació de Costes a les Illes Balears, que al llarg de tots aquests anys ha aclucat els ulls davant aquesta situació i no ha volgut clarificar la situació administrativa de la concessió fins que ha intervingut la Fiscalia, en el marc de la denúncia del GOB.

Des del GOB agraïm a la Fiscalia de Balears la seva intervenció davant els fets que hem denunciat. D’altra banda confiam que aquesta nova informació contribueixi a agilitzar la tramitació del nou PORN de Mondragó i a eliminar el xiringuito de Ses Fonts de n’Alis, i instam la Conselleria de Medi Ambient a fer-ho.

Llegir 1880 vegades Darrera modificació el Dimarts, 10 Novembre 2020 10:45

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob