Divendres, 11 Març 2022 08:34

La nova reserva marina plantejada per Pesca a Calvià no elimina els aprofitaments extractius ni a un sol metre quadrat del seu àmbit

Cap de Cala Figuera Cap de Cala Figuera

 

El Govern perd així l’oportunitat d’avançar en el compliment de les directrius de la Unió Europea, que estableix que pel 2030 el 10% de la mar ha de comptar amb mesures de protecció estricta


El passat dilluns finalitzà el termini d’exposició pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de les illes del Toro i de les Malgrats i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques. El GOB hi ha presentat al·legacions.

L’àmbit proposat per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació abarca des de la Cala de Santa Ponça fins al Cap de Cala Figuera, englobant per tant les actuals reserves marines de l’Illa del Toro i de les Illes Malgrats. Suposa una millora indiscutible i important en relació a l’actual delimitació de les reserves i previsiblement tindrà efectes positius sobre l’increment de biomassa de peixos, afavorint el sector pesquer artesanal i el busseig recreatiu, així com altres activitats econòmiques de forma indirecta.
Dit això, com ja hem declarat en diferents ocasions al llarg del procediment, l’àmbit proposat per la Conselleria ens sembla poc ambiciós. Consideram que s’hauria d'estendre cap a llevant fins incorporar l’entorn de l’Illa del Sec, una zona de la que a un informe de la pròpia administració pesquera s’afirma que “els voltants de l'illa del Sec es perfilen com una àrea candidata a ser declarada reserva marina tant per productivitat com per configuració de l’hàbitat.

El passat novembre, les entitats de conservació Amics de la Terra, GOB, Greenpeace, MallorcaBlue, Marilles, Oceana, Save the Med i WWF ens adreçàrem a la Presidenta del Govern i a diferents conselleries, suggerint l’ampliació fins a la zona del Sec. La proposta feta per les entitats compta també amb el suport manifestat per l’Ajuntament de Calvià.

D’altra banda, consideram que la proposta impulsada per Pesca és també insuficient pel que fa a la disposició de zones sense activitat extractiva (no-take zones). Dins la futura reserva destaquen pel seu valor ecològic les dues zones que fins ara ja eren reserves marines: el Toro i Malgrats. Si bé és cert que a la zona ocupada fins ara per la reserva marina del Toro es suprimeix la pesca recreativa i es redueix la professional, a la zona de les Malgrats la regulació es manté gairebé com estava fins ara. Així, no es planteja prohibir completament la pesca ni a un sol metre quadrat de la nova reserva.

 ampliareservesponent

En groc, proposta d'ampliació del Govern. En verd, ampliació que proposam des del GOB. En taronja, actuals reserves marines de l'Illa del toro i de les Illes Malgrats, que proposam passin a ser zones sense aprofitaments extractius, juntament amb la nova zona de l'Illa del Sec (en verd fosc).

Recordem que l’Estratègia de Biodiversitat de la Unió Europea fixa l’objectiu d’assolir el 2030 un mínim del 30% d’àrees protegides (i un 10% protegit estrictament), tant marines com terrestres. Malauradament consideram que la situació actual és encara enfora d’aquest objectiu. Segons dades de l’informe Mar Balear publicat per Marilles Foundation el 2021, la superfície total de reserves marines d’interès pesquer a les Illes Balears és de 618,29 km2, dels quals 43,46 estan zonificats com a reserva integral (7,03%). En relació a les aigües competència de la CAIB, les reserves marines suposen el 12,36% de la superfície, i les zones de reserva integral totalitzen el 0,87%. La superfície de les zones de protecció estricta (sense aprofitaments extractius) no ha crescut des de 2007. Renunciant a declarar zones sense aprofitament pesquer a la futura reserva marina, el Govern ignora el compromís assumit davant la Unió Europea i perd una molt bona oportunitat de prémer l’accelerador pel que fa a la millora de la protecció de la biodiversitat de les nostres aigües.

A la proposta de delimitació i zonificació de la reserva presentada a les nostres al·legacions, suggerim tres zones sense aprofitament pesquer (el Toro, les Malgrats i el Sec) que totalitzen unes 330 hectàrees, aproximadament el 9% de l’àmbit que plantejam.

Finalment, entre altres aspectes també suggerits a les al·legacions podem citar la petició de limitació en la velocitat de navegació i l’establiment d’una zona de fondeig ecològic. Aquí es pot accedir al text complet.

Llegir 287 vegades Darrera modificació el Divendres, 11 Març 2022 10:31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob