Dimecres, 15 Març 2017 10:10

Medi Ambient pretén mantenir l’aparcament més impactant d'Es Trenc, en contra dels seus d'informes tècnics

Zona afectada per l'aparcament de na Tirapel Zona afectada per l'aparcament de na Tirapel Font: IDEIB

El futur parc natural d’Es Trenc-Salobrar es desinfla

 

La Conselleria de Medi Ambient ha remès als partits parlamentaris una proposta d’esmena del projecte de llei de creació del parc natural d’Es Trenc-Salobrar que modifica el text per tal de mantenir l’aparcament privat més gran i més impactant que existeix actualment a la zona. La Conselleria hauria arribat a un acord amb la propietat per tal d’evitar el plet contra l’expropiació dels terrenys.

L’avantprojecte de llei de declaració del nou parc, després de la segona exposició pública, plantejava fins ara i per motius ambientals la supressió dels grans aparcaments privats situats a na Tirapel i Ses Covetes, i la creació d’aparcaments alternatius a Sa Ràpita, Sa Barralina i vora la salinera, tots a la perifèria de l’espai protegit.

Els propietaris dels actuals aparcaments al·legaren contra la proposta. En resposta, l’informe de la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Medi Ambient assenyala que “els aparcaments proposats a l’avantprojecte de llei sotmès a segon termini d’informació pública es varen destriar en base a la idoneïtat per a l’accessibilitat, la disminució de fluxos de circulació dins l’àmbit i a criteris relacionats amb l’existència d’hàbitats prioritaris. D’acord amb l’informe tècnic de data 11 de març de 2016, relatiu a la localització de les zones degradades en l’àmbit del PN d’Es Trenc-Salobrar de Campos, la ubicació actual dels aparcaments es troba en una zona potencial de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari 2250-Dunes litorals amb Juniperus spp, i seria necessari restablir les condicions naturals prèvies a les circumstàncies pertorbadores existents”. Concretament pel que fa a l’aparcament de na Tirapel, l’informe assenyala que “l’explotació d’aquest àmbit com aparcament implica una discontinuitat significativa d’un hàbitat prioritari que cal recuperar; així mateix la seva ubicació genera uns fluxos circulatoris i de vianants que genera una afectació dels hàbitats propers i així ho assenyala l’informe tècnic sobre la localització de zones degradades”.

Ens sembla del tot improcedent i inacceptable que la Conselleria, després d’haver arribat a un acord amb la propietat, ara vulgui fer cas omís als seus informes tècnics que justificaren la proposta que es va aprovar pel Consell de Govern i que implica la supressió dels actuals aparcaments.

Recordem que la creació del nou parc natural s’està impulsant acollint-se a la via excepcional de declarar l’espai abans d’aprovar el PORN (Pla d’Ordenació de Recursos Naturals). Així, la llei pràcticament no entra en detall pel que fa a la regulació d’activitats dins l’àmbit protegit. La principal raó d’aquesta excepcionalitat era la necessitat de regular l’aparcament, que de fet al llarg dels mesos de tramitació ha estat l’aspecte més conflictiu de la llei. Ara, amb la renúncia a eliminar l’aparcament més gran i impactant d’Es Trenc, la Conselleria de Medi Ambient estaria disposada a suprimir una de les mesures més importants de la llei.

Per al GOB aquesta decisió del Conseller és una nova decepció, una nova pèrdua de l’oportunitat de a dur a terme una política de conservació dels espais naturals vertaderament compromesa amb la biodiversitat com a patrimoni comú fonamental.

Des del GOB instam les diferents forces polítiques, especialment les que integren o donen suport al Govern, a rebutjar aquesta esmena a la llei de creació del parc natural.

---


Enllaç al document de la Secretaria General Tècnica de la CMAAP:

http://sgtma.caib.es/www/cmaib/Informe_SG_alegacions_segon_termini_informacio_publica.pdf

Llegir 4128 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:13

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.