Dijous, 14 Setembre 2017 11:29

Nova depuradora de Can Picafort: instam a suprimir l’emissari i a la millora de la depuradora de la Platja de Muro

Actual depuradora de la Platja de Muro Actual depuradora de la Platja de Muro Foto: Brisas

Cal que Medi Ambient i Ajuntament de Santa Margalida arribin a un acord per solucionar aviat el problema de depuració de Can Picafort – Platja de Muro

 

El conflicte polític generat entre l’Ajuntament de Santa Margalida i la Conselleria de Medi Ambient en relació al projecte de nova depuradora de Can Picafort té un damnificat clar: el medi ambient. Recordem que mentre es manté la discussió, les aigües residuals de Can Picafort i la Platja de Muro es segueixen enviant a l’actual depuradora, ubicada parcialment dins el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, i que és una instal·lació tècnicament deficient i sobrepassada pel volum d’aigua que ha de depurar. Aquesta situació es tradueix en freqüents avaries i els conseqüents abocaments d’aigües brutes a la zona protegida. A més a més, l’aigua teòricament depurada, que es canalitza fins a la zona de Son Real per esser infiltrada al subsòl, no té la qualitat suficient i això, a més d’un problema ambiental, genera problemes tècnics (colmatació dels pous d’infiltració).

Per donar solució a aquesta problemàtica, el projecte impulsat per Medi Ambient pretén la construcció d’una nova depuradora a Can Picafort amb un emissari submarí que abocaria les aigües depurades dins la badia d’Alcúdia. L’ajuntament de Santa Margalida s’ha manifestat contrari a la construcció de la nova depuradora al seu municipi, i entre les raons esgrimides posa l’accent sobre els possibles efectes de l’abocament via emissari. Per això aquesta setmana ha amenaçat amb presentar una demanda per rompre el conveni de construcció de la depuradora.

Des del GOB consideram que cal desbloquejar immediatament la situació, pel bé de S’Albufera, del medi ambient i de tots, en definitiva. Per això reclamam a Medi Ambient una solució integral per a la depuració de les aigües de la zona, i que hauria de contemplar:

- La supressió de l’emissari previst a la nova depuradora. Consideram que actualment ja no s’hauria de permetre que noves instal·lacions de depuració aboquin a la mar. L’abocament via emissari marí té riscos evidents (ho hem vist recentment amb les depuradores de Palma i d’Alcúdia). Malauradament l’abocament en aqueixes situacions es produeix fora de la vista de la ciutadania, i sembla que per això és considerat un “mal menor”. Un abocament similar en el medi terrestre seria considerat un vertader escàndol. Recordem que la Badia d’Alcúdia forma part de la xarxa europea Natura 2000 d’espais protegits amb la consideració de LIC (Lloc d’Interès Comunitari) en virtut de les seves praderes de posidònia. Des del GOB defensam l'abocament zero a la mar, i la reutilització de les aigües depurades.

- La incorporació a la nova depuradora de sistemes de tractament complementaris que puguin ser necessaris (per exemple reducció de salinitat), per facilitar l’ús de l’aigua tractada per al rec o altres usos enlloc d'haver-la d'abocar a la mar.

- La millora de la depuradora de la Platja de Muro per tal que l’aigua generada tengui la qualitat suficient per poder ser aprofitada per al rec o ser infiltrada sense problemes per a la recàrrega de l’aqüífer. Aquesta millora ha d’incloure el sistema de canonades i estacions impulsores, per evitar avaries i ruptures com les patides en anys passats i que afectaren el Parc Natural de s’Albufera.

Des del GOB instam a Medi Ambient i Ajuntament de Santa Margalida a considerar aquestes propostes, reprendre les converses i arribar a un acord que possibiliti una solució el més aviat possible.

 

Llegir 2025 vegades Darrera modificació el Dijous, 14 Setembre 2017 12:10

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.