Dimecres, 26 abril 2017 11:19

Permetre l’aparcament d’es Trenc implicarà un frau de llei

El GOB insisteix a MÉS i PSOE per què retirin l’esmena parlamentària i respectin l’acord del Consell de Govern d’eliminació d’aquest aparcament

 

El procediment de creació del futur parc natural d’Es Trenc i el Salobrar de Campos segueix el seu camí al Parlament. Després de la discussió i desestimació de l’esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular, resta ara la discussió de les esmenes parcials, entre elles i com a més important la relativa a l’aparcament d’Es Trenc.

Recordem que el passat 13 de gener el Consell de Govern aprovà un avantprojecte de llei de creació del parc natural que suprimeix l’aparcament d’Es Trenc i disposa la restauració ambiental de la zona degradada. Però ja en tramitació parlamentària, de forma simultània MÉS-PSOE i PP presentaren dues esmenes, pràcticament idèntiques, que plantegen el manteniment de l’aparcament amb una sèrie de condicions: màxim de 400 places, restauració de la part situada dins zona de domini públic, habilitació d’un nou vial per a la sortida, etc.

El plantejament d’aquesta reculada per part de MÉS i PSOE, en relació al que ja aprovà el Consell de Govern, ens sembla escandalós a més d’altament inconvenient per a la conservació del nou espai protegit. Consideram que l’estalvi econòmic de no fer front a l’expropiació dels terrenys no compensa la càrrega que suposarà pel nou parc natural haver de mantenir una instal·lació altament impactant a una de les zones més sensibles. D’altra banda, com ja hem exposat en altres ocasions, ens sembla inacceptable fer cas omís als informes ambientals de la pròpia Conselleria de Medi Ambient justificant la necessitat de suprimir l’aparcament i restaurar la zona afectada.

 

S’avança cap a un frau de llei

Malauradament en una iniciativa tan positiva com és la protecció d’un nou espai natural, consideram que si prospera l’esmena presentada per MÉS i PSOE s’incorrerà en un frau de llei.

L'article 8 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental (llei estatal amb caràcter de bàsica) determina que una llei singular que aprovi un determinat projecte, no necessita avaluació ambiental, perquè “Estos proyectos deben contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto se deben cumplir los objetivos establecidos en esta Ley.

Així, l’expedient que va donar lloc a l’acord del Consell de Govern aprovant l’avantprojecte de llei conté diversos informes que justifiquen la supressió de l’aparcament d’Es Trenc. Entre ells l’informe de la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que en resposta a les al·legacions dels propietaris dels aparcaments assenyala que:

els aparcaments proposats a l’avantprojecte de llei sotmès a segon termini d’informació pública es varen destriar en base a la idoneïtat per a l’accessibilitat, la disminució de fluxos de circulació dins l’àmbit i a criteris relacionats amb l’existència d’hàbitats prioritaris. D’acord amb l’informe tècnic de data 11 de març de 2016, relatiu a la localització de les zones degradades en l’àmbit del PN d’Es Trenc-Salobrar de Campos, la ubicació actual dels aparcaments es troba en una zona potencial de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari 2250-Dunes litorals amb Juniperus spp, i seria necessari restablir les condicions naturals prèvies a les circumstàncies pertorbadores existents”.

Concretament pel que fa a l’aparcament de d’Es trenc (Na Tirapel), l’informe assenyala que

l’explotació d’aquest àmbit com aparcament implica una discontinuitat significativa d’un hàbitat prioritari que cal recuperar; així mateix la seva ubicació genera uns fluxos circulatoris i de vianants que genera una afectació dels hàbitats propers i així ho assenyala l’informe tècnic sobre la localització de zones degradades”.

L’esmena plantejada per MÉS i PSOE contradiu clarament les indicacions dels informes que sustentaren l’acord del Consell de Govern. Davant això, consideram que si ara en la tramitació parlamentaria s'alteren, via esmenes, les determinacions i conseqüències del projecte de llei, aquesta no estaria emparada per l’article 8 de la llei 21/2013 i per tant haurien d'avaluar-se prèviament les seves repercussions ambientals. Prescindir d’aquest requisit aboca el projecte a la comissió d’un frau de llei, i per tant a la seva inconstitucionalitat.

Des del GOB reiteram la nostra demanda a MÉS i PSOE per què retirin l’esmena abans que es discuteixi al Parlament.

 

Llegir 1053 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:08

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.