Dijous, 21 abril 2016 09:15

Presentam al·legacions a la llei del parc natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos

El GOB suggereix el replantejament dels aparcaments previst, i impossibilitar alguns usos per reforçar la protecció del futur parc natural

 

El GOB ha lliurat avui a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca un escrit d’al·legacions a l’esborrany d’avantprojecte de llei de declaració del parc natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos, que es troba en període d’audiència fins el proper 4 de maig.

Com manifestàrem en el seu moment, aplaudim la iniciativa del Govern de tramitar aquesta figura de protecció, que estava pendent des de fa 25 anys, i que pensam reforçarà la protecció d’aquest magnífic espai natural i impulsarà el desenvolupament de mesures de conservació del seu patrimoni natural, alhora que possibilitarà el seu gaudi sostenible per part de la ciutadania.

Més enllà d’aquesta consideració general, pel que fa a la proposta de llei, suggerim la revisió d’alguns aspectes, com són:

 

1.- La relació d’activitats prohibides.- Entenem que serà al Pla d’Ordenació de Recursos Naturals, que s’aprovarà en un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la llei, on es detallarà si les diferents activitats presents o possibles seran permeses, autoritzables o prohibides. Tot i així, la proposta de llei ja en prohibeix algunes (grans infraestructures energètiques, extracció d’arena, trànsit sobre les dunes, aqüicultura intensiva, pesca submarina, etc). Consideram que la llista d’activitats prohibides es podria ampliar amb:

- L’abocament de residus líquids contaminants i aigües residuals no tractades.

- La instal·lació de noves esteses elèctriques aèries.

- El vol esportiu o comercial a baixa alçada per damunt la zona humida.

- Les festes i espectacles multitudinaris sobre la zona dunar.

- La regeneració artificial de la platja.

- El fondeig sobre posidònia.

- La navegació de motos aquàtiques i party boats.

- La instal·lació de parcs aquàtics.

 

2.- Els aparcaments prevists.- Suggerim que s’elabori i exposi públicament l’estudi tècnic d’alternatives pel que fa als nous aparcaments prevists, sense dubte l’aspecte més polèmic de la proposta de protecció. Pel que fa a n’aqueix estudi d’alternatives suggerim que es consideri:

- modificar la ubicació de l’aparcament previst vora la salinera i desplaçar-lo fins a una distància suficient de la zona humida i de l’explotació salinera, així com reduir la seva superfície i aforament previst.

- la possibilitat d’ubicar un aparcament vora la zona urbana de Sa Ràpita.

- la possibilitat de reubicar l’aparcament previst a Ses Covetes, traslladant-lo a part de la zona propera que es va utilitzar com aparcament fins fa dos anys.

Així mateix suggerim que la superfície a expropiar per als nous aparcaments s’ajusti a la màxima capacitat prevista, ja que observam que les àrees plantejades a la proposta podrien donar cabuda a aproximadament el triple dels 1.500 aparcaments prevists.

Des del GOB defensam la titularitat pública dels nous aparcament, i la seva gestió pública o associativa (per part d’una associació de propietaris de terrenys dins el parc) però no la concessió a l’empresa privada. Així, consideram que els guanys de l’explotació dels aparcaments s’han de destinar a la gestió de l’espai protegit, a millorar el finançament municipal i a ajudar els propietaris a conservar les finques.

 

3.- La caça.- Suggerim clarificar cartogràficament els terrenys on es podrà o no caçar, ja que l’actual redacció (a més de a la zona de domini públic marítim-terrestre, prohibida a zones humides i salicorniars) presenta un elevat grau d’indefinició. A més a més suggerim que només es pugui caçar als vedats de caça i amb pla tècnic en vigor.

 

4.- La protecció urbanística.- Actualment els parcs naturals són considerats sol rústic protegit per la Llei de Directrius d’Ordenació Territorial. Consideram que aquesta condició s’ha de mantenir, i per tant suggerim eliminar del text la proposta de modificació de les DOT que suprimiria aquesta protecció.

 

Des del GOB instam Medi Ambient a incorporar aquestes propostes a l’avantprojecte de llei, i presentar-lo de bell nou públicament per a sotmetre’l al tràmit d’informació pública d’un mes (com a mínim) tal i com estableix la Llei de conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

Llegir 1830 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:07

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.