Dijous, 11 Mai 2017 09:54

Presentam suggeriments al projecte de noves ZEPAs

Pla de Vilafranca, una de les noves ZEPAs en tramitació Pla de Vilafranca, una de les noves ZEPAs en tramitació

En general consideram la proposta ben positiva, però cal esmenar l’exclusió inexplicable del cor de la Marina de Llucmajor

 

La proposta de declaració i ampliació de zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) a les Illes Balears que està impulsant la Conselleria de Medi Ambient passa per aquests moments pel tràmit d’audiència a titulars de drets i entitats relacionades.

El GOB lliurà ahir el seu plec de suggeriments a la Conselleria, del qual destacam per una banda la valoració general positiva de la iniciativa, i per altra la petició d’esmena per al cas de la proposta d’ampliació de la ZEPA de la Marina de Llucmajor.

 

Endavant ZEPAs!

Així, des del moment de les primeres declaracions de ZEPAs a les Balears s’ha mantingut fins avui una situació de clara deficiència en el compliment de les obligacions fixades a la Directiva 79/409/CEE (2009/147/CE) pel que fa a la creació de zones de protecció, especialment per al cas d’algunes espècies d’aus lligades a ambients agraris extensius (com el sebel·lí, la cucullada, la terrola i altres relacionades a l’Annex I de la Directiva). Paral·lelament, amb el pas dels anys també s’han generat a les Illes alguns canvis en la distribució d’espècies, o fins i tot la recuperació d’alguna d’elles, fet que fa igualment necessària la revisió de la xarxa per tal d’incorporar-ne les àrees importants.

Davant això valoram molt positivament la iniciativa de la Conselleria de Medi Ambient que pretén ampliar l’actual xarxa de ZEPAs per tal d’esmenar la situació deficitària. Recordem que actualment ja existeixen a les Balears 58 ZEPAs que totalitzen 138.695 hectàrees terrestres i marines, i que la proposta que impulsa Medi Ambient suposarà un increment de 11.775 hectàrees protegides (8,4%).

 

Cal esmenar la proposta de la Marina de Llucmajor

Més enllà d’aquesta valoració general positiva, malauradament hem de destacar també la inexplicable exclusió de la zona central de la Marina de Llucmajor. Des de 2011 el GOB ha remès en quatre ocasions a Medi Ambient un informe sobre valors ornitològics de la Marina, especialment pel que fa a la milana, espècie catalogada en perill d’extinció a nivell balear i estatal.

Entre els anys 2000 i 2010 el GOB va registrar un volum impressionant d’informació sobre la distribució territorial de la milana a Mallorca, utilitzant tecnologies de seguiment per ràdio i per satèl·lit. Tota la informació va ser processada amb metodologies estadístiques que permeten identificar les àrees que tenen l’ús més intens. Així, les dades indiquen que la Marina de Llucmajor és la segona àrea més important per a la milana a Mallorca, per darrere del seu nucli històric de la zona d’Esporles-Alaró. La milana fa un ús molt important de bona part de la Marina, però amb una intensitat destacable a la zona central, ocupada per grans finques ben conservades que conformen un paisatge de mosaic agrari i forestal.

 

compara proposta noves ZEPAs i proposta GOB

En verd, zona d’ús intens de la Marina de Llucmajor per part de la milana (en verd fosc, àrea de màxima intensitat). En vermell, LIC-ZEPA actual. En groc, proposta d’ampliació presentada per la CMAAP.

 

Com es pot apreciar, la proposta d’ampliació de la ZEPA (en groc) és clarament insuficient i no cobreix la zona més important per a la milana. Davant aquesta situació, instam a la Conselleria a esmenar la proposta i incorporar la zona més valuosa per a la milana i altres espècies, que igualment és la que presenta un millor estat de conservació paisatgística.

 

Llegir 535 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:13

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.