Dilluns, 20 Març 2023 10:38

Proposam que el nou Parc Natural de Ponent inclogui les àrees naturals del Cap des Llamp i del Cap Andritxol

La zona marina inclosa a la proposta presentada per la Conselleria de Medi Ambient ja s’estén per davant d’aquests dos caps, pel que la seva incorporació reforçaria l’àmbit protegit

 

El passat divendres va finalitzar el termini del tràmit de participació pública prèvia a la redacció de la proposta de Pla d’ordenació dels recursos naturals de la Costa de Ponent de l’illa de Mallorca i de declaració del Parc Natural de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca.

Aquesta procediment de participacìó és previ a l’aprovació inicial, quan passarà a exposició pública la proposta ja detallada. La documentació que s’ha sotmès ara a consulta consisteix bàsicament en la definició de l’àmbit a protegir i una primera proposta d’objectius i estratègies.

Valoram molt positivament que l’àmbit marí proposat no només incorpori la zona ja protegida per la reserva marina de les illes del Toro i de les Illes Malgrats sinó que a més s’estengui fins al Cap d’es Llamp, incorporant una part de la ZEPA marina ES0000519 Espacio marino del poniente de Mallorca. Es facilitarà així l’adopció de mesures de conservació d’algunes espècies d’aus marines amenaçades, com el virot Calonectris diomedea i el virot petit Puffinus mauretanicus, que utilitzen aquesta zona per alimentació i descans. Precisament en aquesta línia, i per tal de completar i reforçar l’àmbit del parc, consideram que seria positiva la incorporació de les ANEIs del Cap des Llamp i del Cap Andritxol, que limiten amb l’àmbit marí proposat i són àrees urbanísticament ja protegides. Són espais en molt bon estat de conservació i que mantenen una biodiversitat important, pel que consideram que són mereixedors de ser incorporats a l’àmbit del futur parc per tal de possibilitar-hi mesures de recuperació i conservació dels hàbitats i espècies presents. D’altra banda, la incorporació d’aquests dos àmbits terrestres donaria peu a l’entrada del municipi d’Andratx dins l’àrea d’influència socioeconòmica del parc natural, tal i com disposa la Llei 42/2007 del patrimoni natural, fet que pensam seria positiu per a reforçar socialment el parc i que també possibilitaria l’accés a les mesures de desenvolupament socioeconòmic que es poguessin establir.

En segon lloc observam que no s’han inclòs a la proposta dues petites àrees dominades per hàbitats naturals, que limiten amb l’àmbit proposat i no són actualment urbanes ni urbanitzables. Parlam de l’entorn de la cala de Portals Vells, i d’una estreta franja ubicada entre l’ANEI de Cala Falcó i el sol urbà de Cala Vinyes. Entenem que aquestes dues zones no es varen declarar ANEI ni LIC (i per això no s’han incorporat a la proposta inicial de parc natural) a causa de processos urbanístics encara vius en aquell moment, però actualment ens sembla ben pertinent incorporar-les al nou àmbit a protegir.

A més a mes, tot i que la proposta sotmesa a consulta encara no inclou la zonificació dins l’àrea protegida, des del GOB ens avançam i hem suggerit que tots els illots es designin com a zones d’exclusió, per tal d’evitar l’accés no autoritzat de persones a aquests enclaus que són autèntics reductes de biodiversitat extraordinària. De la mateixa manera s’ha de considerar la zona del Banc d’Eivissa i els penya–segats, per la seva importància per a la reproducció de diverses espècies d’aus amenaçades.

Demanam a Medi Ambient que aquests suggeriments siguin incorporats a la proposta de PORN i de nou parc natural abans de la seva aprovació inicial.

Llegir 228 vegades Darrera modificació el Dilluns, 20 Març 2023 10:58

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob