Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 23 Agost 2017 09:49

Sacrificar la Marina de Llucmajor per implantar renovables

En tramat vermell, zona actualment protegida (LIC-ZEPA). En verd, la proposta d'ampliació de la ZEPA plantejada pel GOB. En blau, la proposta d'ampliació que tramita Medi Ambient. En groc, els dos projectes de parcs fotovoltaics En tramat vermell, zona actualment protegida (LIC-ZEPA). En verd, la proposta d'ampliació de la ZEPA plantejada pel GOB. En blau, la proposta d'ampliació que tramita Medi Ambient. En groc, els dos projectes de parcs fotovoltaics

 

L’autorització pel Govern d’una instal·lació fotovoltaica a Llucmajor, en contra del criteri proteccionista del Consell de Mallorca, enceta la via per altres projectes a la zona

 

El Consell de Govern acordà el passat 21 de juliol atorgar la declaració d’utilitat pública al projecte de parc fotovoltaic de Sa Caseta, a la Marina de Llucmajor. Aquest acord del Govern resol la discrepància entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, favorable al projecte, i el departament de Territori del Consell de Mallorca, desfavorable.

El projecte, que afecta 25 hectàrees, s’ubica a una zona que el planejament urbanístic de Llucmajor qualifica de “Agrícola ramadera en zona de protecció paisatgística i/o ecològica, en la que se inclouen “aquelles zones del territori que han de ser objecte d’especial protecció tant pel seu interès paisatgístic com ecològic, tant per a evitar el seu atac, destrucció o alteració, com per a mantenir, potenciar i millorar les seves condicions ambientals específiques”. Per això, en la tramitació del projecte, el Departament de Territori del Consell informà desfavorablement.

Sorprèn veure aquí com el Govern, que evita en general interferir en les competències dels Consells Insulars en altres qüestions, no ha tingut inconvenient en intervenir i resoldre a favor de les pretensions d’una de les seves Conselleries i en contra del criteri de protecció territorial del Consell de Mallorca.

Per al GOB aquest és un mal precedent que amenaça la transformació a gran escala de la Marina de Llucmajor, la gran assignatura pendent en la protecció d’espais naturals a les Balears.

La Marina està constituïda per un gran mosaic agro-forestal molt ben conservat, gràcies a l’activitat agrària de les grans finques, i que genera una altíssima biodiversitat. Incomprensiblement la zona fins ara no ha estat incorporada a les capes més importants de protecció territorial, com les que impliquen la LEN i la Xarxa Natura 2000. Des de fa anys el GOB ha reclamat la seva declaració com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) atenent a la seva gran importància per algunes espècies amenaçades com la milana, en perill d’extinció.

La Conselleria de Medi Ambient tramita en aquests moments una ampliació de les ZEPAs a Balears, en la qual pretén incorporar una part de la Marina de Llucmajor. Sorprenentment (o no), la zona més ben conservada de la Marina, precisament on s’estan plantejant aquests grans projectes energètics, ha quedat fora de la proposta de protecció. Consideram que l’explicació és clara: la declaració de ZEPA impossibilitaria l’autorització de grans projectes fotovoltaics.

A més del projecte de Sa Caseta, en aquests moments es troba en tràmit un altre parc fotovoltaic a la zona de S’Àguila, afectant unes 50 hectàrees. Igualment ocuparia una zona qualificada com “Agrícola ramadera en zona de protecció paisatgística i/o ecològica”, pel que suposam que el Govern planeja optar igualment per la declaració d’utilitat pública per resoldre el conflicte amb la normativa territorial proteccionista.

Hem declarat en moltes ocasions el nostre suport a la transició energètica, a l’abandonament de les fonts d’energia contaminants i al deplegament d’energies renovables, però consideram que no es pot fer a qualsevol preu i en funció dels projectes que pugui presentar la iniciativa privada. Així, en un territori molt limitat i sobresaturat com el nostre, s’ha de procurar no entrar en conflicte greu amb la protecció del medi natural.

A la vegada, però, la política de transició energètica no es pot limitar al canvi de combustible (aplaudim la iniciativa de tancar es Murterar) i a la creació de noves infraestructures de producció neta (parcs fotovoltaics), sinó que cal afrontar eficaçment la reducció del consum. Durant el primer semestre de 2017 la producció i demanda elèctrica a les Balears ha estat un 3% superior al mateix període de l’any passat (dades de l’IBESTAT). Només amb aquestes dades parcials, i pendents del segon semestre, l’increment de consum ja duplica l’energia que produiria anualment la instal·lació fotovoltaica de Sa Caseta. No veim en el Govern el mateix interès en reduir el consum (generat en definitiva per l’increment de pressió humana, que segueix imparable) que en la implantació de grans infraestructures renovables a costa de territori ben conservat.

Per al GOB el sacrifici de la Marina de Llucmajor per implantar-hi grans parcs fotovoltaics és inacceptable. Més enllà de l’afectació de les 75 hectàrees que en aquests moments són objecte dels projectes presentats, ens preocupa el probable efecte condicionant que aquests projectes puguin tenir sobre la proposta d’ampliació de la ZEPA de la Marina de Llucmajor que la Conselleria de Medi Ambient tramita en aquests moments. Així, consideram que el que està realment en joc és la protecció de més de 3.000 hectàrees que mereixen esser declarades ZEPA i que, pensam, haurien estat excloses de la proposta de protecció per no interferir amb els dos projectes fotovoltaics. Si es perd l’ocasió de protegir aquesta zona ara, quedarà a mercè de grans projectes transformadors de la zona que es puguin plantejar en el futur, bé siguin energètics o d’altre tipus.

Així idò reiteram la nostra reclamació al Govern per tal que no permeti la implantació dels grans projectes de producció fotovoltaica a la Marina de Llucmajor, i que aprofiti el procediment d’ampliació de les ZEPAs per atorgar a la Marina la protecció que sense dubte mereix.

Llegir 2916 vegades Darrera modificació el Dimecres, 23 Agost 2017 10:43