Dissabte, 15 Octubre 2016 09:39

Salvem s'Albufera de Mallorca

L’espai protegit es troba immers en un greu procés de degradació ambiental que requereix aplicar mesures importants de forma urgent.

 

El passat dijous es va celebrar al parc natural de s’Albufera de Mallorca una reunió extraordinària de la junta rectora del parc per tal d’abordar la problemàtica de la qualitat de l’aigua d’aquest espai protegit.

El director del parc natural, Maties Rebassa, presentà un informe que evidencia la gravíssima pèrdua de qualitat ambiental de s’Albufera a causa de l’empitjorament en les condicions de l’aigua. Així, estan minvant les comunitats de plantes submergides i aquelles que requereixen aigua de més bona qualitat, i com a conseqüència s’estan desplomant les poblacions d’algunes aus aquàtiques, especialment d’aquelles com la fotja, el cap blau i les ànneres bussejadores que són bioindicadores d’aigües dolces i netes. Fa mesos que el GOB ja denuncià públicament aquesta situació.

 


Font: Llibre verd de protecció d’espècies a les Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, 2015.

 

Són principalment dos els factors que estan generant aquest empitjorament ambiental. En primer lloc la salinització de l’aigua, a causa de la sobreexplotació de l’aqüífer subjacent i també per l’abocament al parc d’aigües salobres o salades per part de diverses infraestructures. En segon lloc, l’eutrofització del sistema a causa de l’arribada de nutrients (nitrats i fosfats) que arriben al parc a causa de l’abocament d’aigües urbanes insuficientment depurades, i per mor de l’agricultura intensiva que limita amb el parc.

L’informe del director conclou proposant 19 mesures que s’haurien d’activar per revertir la situació. Durant la reunió, que ha comptà amb la presència del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat i de la directora general de Recursos Hídrics, es va debatre sobre les possibilitats d’impulsar les diferents accions, arribant a alguns acords però, desde la nostra percepció, de forma poc concreta i compromesa.

Per al GOB, tal i com ja hem denunciat públicament en repetides ocasions, la situació del parc natural de s’Albufera de Mallorca és extremadament greu, i observam un empitjorament de les condicions mai vist des de la creació del parc natural fa 28 anys. S’Albufera és un espai natural emblemàtic i d’una importància biològica de primer ordre, que motivà la seva consideració com a zona humida d’importància internacional i la seva incorporació a la xarxa emparada pel Conveni de Ramsar.

 

Desaparició del canyissar a la zona nord del parc natural, a causa de la salinització

 

La situació gravíssima que pateix és conseqüència de la irresponsable manca d’intervenció per part de l’administració balear al llarg dels anys, i serà molt complicat revertir-la sense un vertader i urgent compromís polític.

Entre les mesures exposades a l’informe de la direcció del parc, totes elles ben necessàries, consideram que en especial s’haurien d’impulsar urgentment i amb la potència necessària les següents:

- L’actuació immediata per eliminar els abocaments d’aigua salada o salobre dins el parc. Cal reconduir l’abocament d’aigües procedents de la potabilitzadora d’Alcúdia per evitar que acabi dins s’Albufera. Igualment, cal instar Endesa a la correcció urgent de la manca d’estanqueïtat de les conduccions de refrigeració de la central tèrmica d’Es Murterar, que xuclen aigua del parc i hi aboquen aigua de la mar.

- El disseny i impuls d’una solució integral a la depuració d’aigües urbanes a l’entorn del parc natural. Això hauria d’implicar en primer lloc la millora urgent de la depuradora de Sa Pobla, la principal contribuent a l’eutrofització de s’Albufera per la seva aportació de fosfats. En segon lloc cal abordar la millora de la depuradora de la platja de Muro i millorar o eliminar alguns elements del sistema, com les canonades o l’estació impulsora que cada estiu aboca dins el parc aigües sense depurar. La construcció de la projectada nova depuradora a Can Picafort eliminarà la sobrecàrrega estival de la depuradora de la platja de Muro, però cal anar més enllà i millorar la depuradora actual, implantant un sistema de depuració terciària eficient, ja que recordem està ubicada parcialment dins el parc natural.

- La garantia del cabal ecològic necessari per al manteniment dels processos ecològics del parc. Això implica un major control de les extraccions d’aigua dolça de la conca, i especialment de l’entorn més immediat del parc, aplicant les limitacions necessàries. Per començar és urgent controlar l’extracció de la Font de Son Sant Joan, que nodreix al parc amb aigua de molt bona qualitat, i avaluar el seu volum d’extracció (que el parc desconeix). Aquesta font proveeix d’aigua a les urbanitzacions del litoral, i ha incrementat de forma important el seu cabal d’extracció.

Des del GOB reclamam la implicació directa del Conseller de Medi Ambient, que hauria de procurar l’impuls i la coordinació de les diferents direccions generals de la seva conselleria que tenen responsabilitats en aquest tema, i així mateix hauria de coordinar les relacions amb els diferents ajuntaments implicats. Els problemes estan ben identificats, i el temps corre en contra de la salut de s'Albufera. Abordar la situació és qüestió de voluntat política.
 

Llegir 3625 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:12

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.