Dimecres, 02 Mai 2018 12:04

Son Real necessita urgentment millorar la gestió

Diverses activitats i actuacions, dels visitants i de la pròpia administració gestora, afecten negativament el patrimoni natural

 

L’espai natural de Son Real, en bona part finca pública, presenta uns valors ecològics extraordinaris. Ocupat en la seva major part per una esponerosa garriga d’ullastre amb cobertura de pinar, hi trobam també un magnífic sistema platja-duna i una zona humida molt ben conservada (torrent d’es Revellar). Igualment extraordinari és el seu patrimoni històric, amb excepcionals restes arqueològiques de la nostra prehistòria.

Son Real presenta un ús públic molt important, tant de ciutadans balears com de turistes, que gaudeixen d’aquest patrimoni. A vegades de forma completament respectuosa i compatible amb la preservació dels valors, i altres no tant. D’altra banda, l’administració gestora (Conselleria de Medi Ambient) dirigeix la gestió de la finca pública, amb uns criteris que malauradament hem de dir que en alguns casos són ben discutibles.

La zona està emparada per la figura d’Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) i una porció del seu litoral és Lloc d’Interès Comunitari (LIC). En aquests moments la Conselleria tramita una ampliació de les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs) en la qual es planteja incorporar Son Real. Tot i això, actualment no compta amb cap instrument de planificació ni ordenació específic que estableixi quins usos hi són possibles i quines són les línies de gestió que pretenen dur a terme.

El trànsit de cavalls sobre la zona dunar i el passeig de cans a lloure a zones de nidificació d’aus litorals són alguns dels usos públics que hem pogut constatar en les darreres setmanes i que afecten clarament de forma negativa la conservació del patrimoni natural de Son Real.

D’altra banda, també hem pogut observar aquests dies l’arrasament de vegetació a les vores de camins, a destemps si el que es pretén és dur a terme una actuació de prevenció d’incendis (fent-la a la tardor s’evitaria l’impacte sobre la floració i sobre la nidificació d’aus). Recordem també que fa dos anys que hi demanam la prohibició de la caça de tords amb filats, sense que Medi Ambient hagi atès la petició.

srabans

srdespres

Imatges d'un camí amb marges vegetals ben conservats i altra d'un tram de camí arrasat recentment, en plena època de nidificació d'aus.

Davant aquesta situació consideram evident la manca de suficients criteris conservacionistes en la gestió de Son Real, una situació molt irresponsable que no està a l’alçada dels valors naturals i patrimonials d’aquest espai natural excepcional. Instam idò a Medi Ambient a iniciar sense demora la redacció d’un pla de gestió de Son Real, i a adoptar amb caràcter immediat les directrius de gestió necessàries per reconduir la situació.

Llegir 1943 vegades Darrera modificació el Dimecres, 02 Mai 2018 13:03

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob