Dimarts, 30 Juliol 2019 08:00

Tal i com ja anunciàrem, la Comissió Europea obre un procediment d’infracció contra Espanya per no protegir adequadament la tórtora

Reiteram al Consell de Mallorca que apliqui la moratòria de caça d’aquesta espècie

 

El passat 25 de juliol, en el seu paquet mensual de decisions sobre procediments d’infracció, la Comissió Europea decidí emprendre mesures legals contra Espanya i França per incomplir les seves obligacions en virtut del dret comunitari pel que fa a les mesures de protecció de la tórtora europea.

Així, els ha remès una carta d’emplaçament que indica que:

“La Comisión pide a España y Francia que refuercen la protección de la tórtola europea (Streptopelia turtur), tal como exige la legislación de la UE en materia de protección de las aves silvestres (Directiva sobre las aves, Directiva 2009/147/CE). La tórtola europea llegó a ser un ave muy común en los hábitats agrícolas, pero ahora está amenazada, lo que ilustra cómo las presiones de la agricultura y la caza contribuyen a la pérdida de biodiversidad. La especie figura como especie vulnerable tanto en la lista roja mundial como en la lista roja europea. Con arreglo a la Directiva, los Estados miembros tienen que velar por que la tórtola europea tenga una superficie suficiente de hábitats, por que estos hábitats estén protegidos con garantías jurídicas adecuadas y se gestionen de acuerdo con los imperativos ecológicos de la especie, y por que la caza solo tenga lugar cuando resulte sostenible. España alberga más de la mitad de la población reproductora de la UE, y Francia otro 10 %. Por lo tanto, España y Francia tienen una enorme importancia en lo que se refiere a la conservación de esta especie. Durante el período 1996-2016, la población disminuyó en España en un 40 % y, en Francia, en un 44 %. Puesto que ni Francia ni España han adoptado las medidas necesarias para mejorar su protección, la Comisión les envía sendas cartas de emplazamiento. Los Estados miembros en cuestión disponen de un plazo de dos meses para responder a los argumentos que ha presentado la Comisión; de lo contrario, esta puede decidir enviar un dictamen motivado.”

Aquesta és la passa prèvia a un possible dictamen motivat, que precediria a una denúncia davant el Tribunal de Justicia de la UE.

http://europa.eu/rapid/press-release_INF-19-4251_es.htm

Recordem que la tórtora europea és una de les espècies d’aus que està patint una minva poblacional més acusada. Així, el Programa Europeu de Seguiment d’Aus Comunes, coordinat per l’European Bird Census Council, ha registrat una pèrdua del 78% dels seus efectius europeus entre 1980-2013, i del 29% entre 2004-2013. Les causes del declivi semblen complexes, i podrien tenir a veure amb sinèrgies negatives creades per diferents factors que poden actuar a les zones de cria i d’hivernada, com la pèrdua dels hàbitats de cria, l’ús d’herbicides o la caça.

Davant aquesta situació, la Comissió Europea va aprovar l’any passat el Pla d’acció per la conservació de la tórtora, 2018-2028. En el pla s’estableixen set objectius, entre els quals destaquen per ordre d’importància la millora dels hàbitats de reproducció, l’eradicació de la caça il·legal, la gestió sostenible de la caça i la millora dels hàbitats a les zones de descans i hivernada.

Per aconseguir l’objectiu de l’aprofitament cinegètic sostenible, el Pla estableix una sèrie d’accions. La més immediata és la implementació d’una moratòria temporal fins que, sobre la base d’informació científica i cinegètica, es pugui establir un model d’aprofitament.

A Espanya la tórtora no es pot caçar a 4 Comunitats Autònomes: Astúries, Cantàbria, Canàries i, des del passat 15 de juliol, tampoc a la Comunitat Valenciana que aprovà recentment la moratòria.

Quan resten poc més de 2 setmanes per a l’inici de la mitja veda, i per tant per poder caçar la tórtora, des del GOB reiteram la nostra petició a la Direcció Insular de Caça per tal que s’assumeixi la responsabilitat que ens pertoca per a conservar aquesta espècie i, per tant, es modifiqui l’ordre de vedes per establir la moratòria en la seva caça.

Llegir 1082 vegades

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob