Imprimir aquesta pàgina
Dimarts, 02 Juliol 2019 13:28

Terraferida i GOB denuncien l’arrasament de Na Borges davant la Comissió Europea

La Conselleria de Medi Ambient va promoure la destrucció dels hàbitats naturals d’aquesta ZEC sense avaluar-ne prèviament l’impacte.

Tal i com anunciaren fa mesos, GOB i Terraferida remeteren la passada setmana un escrit de denúncia a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, informant sobre l’actuació promoguda per la Conselleria de Medi Ambient al torrent de na Borges i que va suposar l'arrasament i destrucció dels hàbitats naturals al llarg de més de 15 quilòmetres de zona protegida.

Recordem que arrel de les fortes pluges de l’octubre de 2018 al llevant de Mallorca, la Conselleria va promoure amb caràcter d’urgència diverses actuacions a torrents amb l’objectiu de reparar danys i restaurar-los ambientalment. Això ho va fer emparant-se en el decret-llei 2/2018, amb el qual també es varen disposar mesures d’ajuda a les persones afectades.

Però resulta que aquell episodi de pluges no va afectar precisament a la conca del torrent de na Borges, on no es va produir avinguda ni desbordament. De fet, el decret-llei no preveu la intervenció als municipis de Petra i Santa Margalida, per on discorre bona part del torrent. Aquí no hi va haver cap tipus d’emergència, ni cap risc ambiental a esmenar, ni cap afectació negativa ambiental o social que justificàs ni la urgència ni la necessitat de l’actuació.

Així, interpretam que la Conselleria de Medi Ambient va utilitzar l’eina del decret-llei per poder intervenir, sota el seu paraigües legal, en el torrent de na Borges i així evitar la realització de la corresponent avaluació prèvia d’impacte ambiental de les obres.

El torrent de na Borges, el més llarg de Mallorca, discorre en els seus darrers 15 quilòmetres per dins la Zona Especial de Conservació (ZEC) ES5310029-Na Borges. Aquesta zona protegida forma part de la xarxa europea Natura 2000, i està emparada per la Directiva 92/43/CEE. Així, els projectes que no tenguin a veure amb la gestió conservacionista de l’espai protegit han de ser prèviament avaluats sobre les seves repercussions ambientals i especialment l’afectació als hàbitats naturals que motivaren la protecció.

En el cas de l’arrasament del llit i marges del torrent de na Borges, la Conselleria de Medi Ambient va obviar la seva obligació d’avaluació prèvia de l’impacte de les obres, pel que en la nostra opinió va incomplir amb les obligacions establertes a la Directiva europea.

Tot això s’ha posat en coneixement de les autoritats de la Comissió Europea, instant-les a actuar davant aquest incompliment. Les normes i protocols de protecció ambiental ho són per a tots, i resulta inacceptable que la pròpia administració utilitzi argúcies per evitar-les quan impulsa els seus projectes.

S’adjunta l’escrit de denúncia.

Les campanyes biodiversitat del GOB depenen del suport econòmic dels seus socis i sòcies.
Suma't a nosaltres ARA!

Llegir 1220 vegades Darrera modificació el Dimarts, 02 Juliol 2019 13:49