Biodiversitat

Biodiversitat (424)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Dissabte, 01 Setembre 2018 15:36

SOS Posidònia a Portals Vells

Membres del GOB hi han realitzat avui matí una acció informativa i reivindicativa sobre la posidònia

Membres del GOB feren arribar la iniciativa a Cadaquès

A partir d’avui, i fins que hi hagi existències, la distribuirem als navegats que ens ho sol·licitin

Davant la negativa del Consell a aplicar enguany una moratòria, contemplada al Pla d'Acció aprovat per la Comissió Europea, apel·lam a la responsabilitat personal dels caçadors

@SOSposidonia fa balanç de les dades recollides el mes de juliol

El canvi de govern a Madrid ha estat clau per aconseguir que es deixi d'entrebancar la tramitació

Dissabte, 28 Juliol 2018 09:43

Nou cop del Govern a la Marina de Llucmajor

Ahir s’acordà la declaració d’utilitat pública per un parc fotovoltaic que ocuparà 50 hectàrees

Serà una eina clau per a la protecció i conservació d’aquest hàbitat natural

Ara, cal abordar la seva aplicació amb determinació i mitjans suficients

Cal accelerar l’elaboració de la cartografia per poder aplicar les determinacions sobre el fondeig d’embarcacions

Pàgina 9 de 31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob