Biodiversitat

Biodiversitat (363)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Aquest cap de setmana es celebra la “Mallorca Birding Race”, competició d’observació d’aus impulsada pel Consell de Mallorca per promocionar el turisme ornitològic

GOB i PSM celebren la desestimació del recurs d'ajuntament i promotors

Dissabte, 15 Octubre 2016 09:39

Salvem s'Albufera de Mallorca

L’espai protegit es troba immers en un greu procés de degradació ambiental que requereix aplicar mesures importants de forma urgent.

És urgent aprovar els plans de gestió d'aquest i altres espais de la xarxa europea d'espais protegits Natura 2000

Fa 5 anys que reclamam la declaració d’una ZEPA, sense que el Govern hagi fet cap passa en aqueix sentit.

El GOB reclama al Govern agilitat en l’aprovació del nou Pla Rector d’Ús i Gestió del parc nacional, empantanat des de fa més d’un any, i l’aprovació dels plans de gestió del litoral balear

El GOB aplaudeix la decisió de l'Ajuntament de Palma de no acollir-se al pla marc de caça

Pàgina 10 de 26

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.