Biodiversitat

Biodiversitat (345)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Amb caràcter general, el Consell de Mallorca deixà d’esquitxar les carreteres fa 3 anys, però alguns ajuntaments continuen enverinant carreteres i camins de titularitat municipal

El GOB critica la manca de planificació estratègica en la conservació del parc natural

Demanam la retirada de les ocupacions sense llicència i el corresponent expedient d'infracció si és el cas. 

La celebració esportiva vora la ZEPA i en plena època de cria d’abellerols i altres aus és altament inconvenient per a la seva conservació.

El GOB suggereix el replantejament dels aparcaments previst, i impossibilitar alguns usos per reforçar la protecció del futur parc natural

Donam l’enhorabona al Govern per la iniciativa, que avança en la protecció d’aquest espai extraordinari, un tema pendent des de fa 25 anys

El nou projecte segueix afectant el LIC de na Borges.

La declaració d'una reserva de caça és un avanç, però insuficient

Consideram que aquesta opció és més convenient que la creació de la reserva marina que impulsa la Conselleria de Medi Ambient

Pàgina 10 de 25

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.