Biodiversitat

Biodiversitat (330)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Inclou imatges de fauna, flora i paisatges de les Balears

El seguiment mitjançant emissors de ràdio, terrestres i via satèl·lit, és fonamental per a la recuperació de la milana i enguany ha permès detectar un gran episodi de mortalitat

Confiam que sigui la primera passa per avançar significativament en l’increment la superfície protegida a les Balears, i per recuperar els nivells de gestió que els espais naturals varen perdre la passada legislatura

L’organització ja està publicitant la prova esportiva per l’abril de 2016

L’espai, d’altíssima importància per les aus, està amenaçat actualment per diversos projectes, entre ells una línia d’alta tensió i un parc fotovoltaic

La proposta econòmica presentada per la Conselleria de Medi Ambient serà insuficient per recuperar la qualitat de gestió perduda amb les retallades de Company.

PODEM no pot donar suport a un impost que serveixi per fer política turística.

Les peticions per a Cabrera i el Toro-Malgrats podrien multiplicar per 9 la seva superfície protegida

Pàgina 10 de 24

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.