Biodiversitat

Biodiversitat (355)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

El GOB aplaudeix la decisió de l'Ajuntament de Palma de no acollir-se al pla marc de caça

Cal disposar d’un pla de gestió per facilitar la seva restauració ecològica i ordenar l’ús públic.

El GOB demana explicacions i responsabilitats a Medi Ambient

Ahir comença la temporada de mitja veda de caça, i el renou de dispars va omplir la foravila.

Les dues entitats reediten el seu acord per seguir treballant en la recuperació d’aquesta espècie en perill d’extinció

El problema de l’ús públic a Ternelles no pot justificar, com planteja el Govern, l'aplicació d'una rebaixa general en el grau de protecció de les àrees d’exclusió als espais protegits.

S’ha de potenciar el transport públic dins l’estratègia de mobilitat del futur parc natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos.

Davant el discurs triomfalista de les administracions ressaltant l'important impacte econòmic dels creuers a la Ciutat, el GOB contraposa la saturació de la ciutat, la conversió de la ciutat en una ciutat-escenari, la contaminació de l'aire, el consum d'aigua i la producció de residus que generen les més de 8.000 persones que pot arribar a transportar.

El GOB aprofita l’efemèride per reclamar al Govern que atorgui a la conservació dels espais protegits la importància que mereix

Pàgina 10 de 26

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.