Biodiversitat

Biodiversitat (285)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

La fumigació aèria està prohibida amb caràcter general precisament per evitar que la dispersió afecti les persones, com està passant aquests dies.

Errors en la cartografia poden haver motivat la fumigació de parcel·les d’agricultura ecològica, i a més a més la Comissió Europea ja està estudiant la denúncia del GOB per afecció a la xarxa Natura 2000.

Les 8 entitats han iniciat una campanya de denúncia a través d'Internet per exigir al Govern la paralització immediata del pla de fumigació.

 

Es planteja aplicar plaguicida a 28.419 hectàrees de pinars, afectant 23 espais protegits de la xarxa europea Natura 2000 sense que s’hagin avaluat els efectes sobre hàbitats i espècies.

Aquest insecticida no és gens selectiu, i per això es va recomanar no utilitzar-lo a gran escala

GOB i Endesa col.laboren un any més en la conservació de la milana a Mallorca

L’estudi d’alternatives està escandalosament viciat per tal de descartar la reforma de l’actual depuradora, i fer-ne una de nova a Can Picafort.

L’abocament de les aigües a la badia d’Alcúdia mitjançant un emissari submarí, sumat a l’ocupació territorial, desaconsellen el projecte plantejat per l’ABAQUA.

El GOB ha presentat al·legacions al Pla de defensa contra els incendis forestals

Pàgina 10 de 21

festegob

Butlletí setmanal

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.