Biodiversitat

Biodiversitat (424)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Aquesta legislatura no s’ha aprovat ni un sol pla de gestió

Demà es discuteix al Parlament una moció que pretén aturar-ne la tramitació amb l’excusa de manca d’estudis suficients

Diverses activitats i actuacions, dels visitants i de la pròpia administració gestora, afecten negativament el patrimoni natural

El GOB ha presentat suggeriments al procediment de consulta pública prèvia sobre l’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca

Més de 200 científics, tècnics i especialistes en temes marins de 58 centres de recerca, organitzacions i associacions reclamen una actuació urgent davant la greu pèrdua que any rere any sofreixen les nostres praderies

Divendres, 23 Març 2018 09:40

Bellver és un bosc, no un parc

L'arrasament de les voreres afecta aquests dies a moltes espècies en floració, entre elles diverses orquídies

L’estratègia dels “senyors de la mar” per evitar el decret de protecció és absurda. Clar que cal abordar la problemàtica dels abocaments d’aigües residuals, però això no és excusa per ignorar l’impacte del fondeig

El passat cap de setmana, un helicòpter de l’empresa Menorcair sobrevolà a baixa alçada els parcs naturals de s’Albufera de Mallorca i el d’Es Trenc-Salobrar de Campos

La zona, que estava coberta l'hàbitat natural de dunes blanques, ha estat completament arrasada

Pàgina 10 de 31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob