Biodiversitat

Biodiversitat (336)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Dijous, 18 Febrer 2016 19:05

El camp de golf de Son Bosc és il·legal

El jutjat ha donat la raó al recurs del GOB i PSM contra la llicència municipal

El GOB dóna suport a la Conselleria de Medi Ambient en la seva actuació a Es Vedrà, i insta a l’aprovació d’un pla de control per abordar seriosament la problemàtica a Mallorca

Cal atendre adequadament les necessitats de protecció i conservació

El Pla Hidrològic aprovat pel PP és insuficient per garantir-ne la conservació ecològica

La minva d’algunes espècies d’aus és conseqüència de l’empitjorament de la qualitat de l’aigua

Reiteram la necessitat de protecció de la zona humida

Inclou imatges de fauna, flora i paisatges de les Balears

El seguiment mitjançant emissors de ràdio, terrestres i via satèl·lit, és fonamental per a la recuperació de la milana i enguany ha permès detectar un gran episodi de mortalitat

Confiam que sigui la primera passa per avançar significativament en l’increment la superfície protegida a les Balears, i per recuperar els nivells de gestió que els espais naturals varen perdre la passada legislatura

Pàgina 10 de 24

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.