Biodiversitat

Biodiversitat (429)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Es perdrà l'oportunitat de fixar objectius compromesos per tal de millorar la qualitat de l'aigua del parc natural

Cal impulsar amb força l’ampliació del parc natural, i estendre la protecció a zones que inicialment han quedat fora d’aquesta proposta

 

Els canvis ambientals són molt evidents, els impactes estan ben identificats, però les solucions no arriben

En la commemoració de l’aniversari trobam a faltar més compromís per resoldre la greu problemàtica del parc natural

La Conselleria de Medi Ambient ja va ignorar la nostra petició durant la tramitació de la llei d’avaluació ambiental. Davant la nova oportunitat que ara brinda la modificació de la llei, farà cas en aquesta ocasió?

Greu problemàtica ambiental, manca de personal suficient i de planificació segueixen caracteritzant el primer parc natural declarat a les Balears, que el més que ve complirà 30 anys

Dimarts, 05 Desembre 2017 10:07

Calendari de Natura 2018

GOB i AFONIB presenten el calendari per l'any vinent, amb magnífiques imatges d'aus

Cal definir on seran possibles els punts de fondeig i camps de boies, i adaptar els existents per què siguin ecològics

En general consideram la proposta ben positiva, però cal esmenar l’exclusió injustificable del cor de la Marina de Llucmajor, de gran importància per a la milana

Pàgina 11 de 31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob