Biodiversitat

Biodiversitat (429)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Enguany s’ha tornat a fer cas omís a la nostra petició de no autorització

Cal que Medi Ambient i Ajuntament de Santa Margalida arribin a un acord per solucionar aviat el problema de depuració de Can Picafort – Platja de Muro

Si el Govern té un compromís real amb la protecció de la posidònia, ho ha de demostrar amb normes i pressupost

El GOB aplaudeix la petició municipal per què es declari aquest espai extraordinari com a Parc Natural, tot i que recordam que no fa falta comprar més finques

 

L’autorització pel Govern d’una instal·lació fotovoltaica a Llucmajor, en contra del criteri proteccionista del Consell de Mallorca, enceta la via per altres projectes a la zona

 

L’actual dotació d’agents de medi ambient no pot abordar la pressió mediambiental que pateixen les Illes

Amb la recuperació dels llocs de feina eliminats per Company (i poc més) es fa una passa endavant, però no es solventa el greu dèficit de personal als espais protegits

Aquest impacte il·legal es segueix produint reiteradament

El GOB impulsa aquesta figura per crear espais on la caça està prohibida

Pàgina 12 de 31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob