Biodiversitat

Biodiversitat (318)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

El GOB aplaudeix que finalment la fragata “Baleares” sigui desballestada, i reclama la protecció i gestió de reserves marines com estratègia bàsica per a l’impuls del turisme de busseig

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori fa anys que coneix la il·legalitat però no hi posa remei.

Amb l’obertura de la mitja veda de caça la setmana passada, el renou de dispars s’intensifica a la fora vila

Aquests dies farà un any de l’incendi forestal més gran de la història de les Illes Balears

El foment a l'explotació de la biomassa i les ajudes econòmiques als propietaris protagonitzen les novetats d'una estratègia forestal que segueix sense reconèixer adequadament el paper ecològic, social i econòmic dels boscos a les Illes

També renunciarà a l’aplicació de mesures de gestió en els LIC més enllà del límit de les aigües interiors

Per combatre les il·legalitats cal incrementar el nombre d’Agents de Medi Ambient destinats al control de la pràctica cinegètica

El GOB va proposar el 2011 la declaració de la Marina de Llucmajor com a ZEPA per la seva importància per a la conservació de la Milana

 

Consideram una vergonya el posicionament dels diputats del partit popular al congrés. El precedent del vistiplau a les prospeccions a Canàries, requereix que les Illes Balears es posicionin fermament i que no s'utilitza aquesta qüestió senzillament per treure'n un rèdit polític.

 

Pàgina 13 de 23

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.