Biodiversitat

Biodiversitat (353)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Dilluns, 20 Juliol 2015 03:02

Sopa de plàstics a Cabrera

Les aigües de Parc Nacional són plenes d’aquests residus altament problemàtics.

Des del GOB demanam que es limiti urgentment l’avanç de l’ús públic i turístic generalista, gens lligat a la conservació del parc nacional.

A les Balears ja duim un retard de 3 anys en l’aprovació dels plans de gestió, i els que s’han presentat són greument deficients.

El GOB inicià la setmana passada una petició pública a través de la plataforma change.org.

 

El GOB torna denunciar la tala de pins a Castellitx.

La fuita ahir de dos ximpanzés torna a posar de manifest les deficiències de les instal·lacions.

No es valora convenientment l’impacte acumulatiu dels diferents projectes de sondeig sísmic que es tramiten en torn a les Balears.

Si s’enfonsa on es troba ara, amb una fondària d’aproximadament 1300 metres, les tasques per evitar la contaminació seran més complicades.

La proposta no compta amb el suport de les organitzacions conservacionistes, dels Agents de Medi Ambient ni de les entitats científiques.

Pàgina 13 de 26

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.