Biodiversitat

Biodiversitat (353)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

El GOB aplaudeix la decisió de l'Ajuntament de sol·licitar la concessió de la gestió de la platja per evitar-hi el xiringuito, però adverteix que amb això no n'hi ha prou.

 

Els paramotors que sobrevolen la zona humida destorben les aus que descansen i crien en aquest espai protegit

Els paramotors que sobrevolen la zona humida destorben les aus que descansen i crien en aquest espai protegit

La zona compta amb diverses figures de protecció ambiental

La Ultra Mallorca Serra de Tramuntana ha augmentat enguany el nombre de places fins a les 2.100

S’ha obert un camí de més de 600 metres per dins els terrenys protegits de Son Bosc per tal de substituir canonades.

Pàgina 14 de 26

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.