Biodiversitat

Biodiversitat (429)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

La majoria de les existents foren declarades pel PP, i a cap d'elles la normativa de la ZEPA limita ni prohibeix la caça

L’examen al caçador i la dotació d’agents de medi ambient són temes pendents i molt importants que el Consell de Mallorca ha de prioritzar a l’agenda.

 

Observam amb preocupació la manca d'avanços significatius per millorar la qualitat de l'aigua

 

Les manifestacions del seu gerent en relació a la proposta d’ampliació de ZEPAs a Mallorca són plenes de demagògia i falsedats.

Divendres es va acordar instar Medi Ambient a incorporar al parc el seu entorn marí

El GOB aplaudeix l’aprovació de l’avantprojecte de llei, que ara haurà de refrendar el Parlament, i insta Medi Ambient a avançar amb el PORN i la dotació de mitjans de gestió

La tala i extracció d’arbres està agreujant les conseqüències de l’incendi patit el passat estiu

Cal reduir el seu impacte ambiental a causa de la proximitat a la zona humida

Tot i la retòrica habitual per part del govern, l’anàlisi del pressupost pel 2017 evidencia el baix compromís de l'executiu amb el medi ambient

Pàgina 14 de 31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob