Biodiversitat

Biodiversitat (381)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Per al GOB l’existència d’edificacions o urbanitzacions en contacte amb masses forestals més denses i més contínues podria explicar en part els grans incendis forestals dels darrers anys. Cal avançar en la prevenció, conscienciant la ciutadania i gestionant les masses forestals.

L’alt preu fixat per l’ús de les boies, juntament amb la insuficient vigilància, fomenta el fondeig sobre posidònia

Podran “ajudar” a caçar els nins a partir dels 8 anys, els caçadors que ja tenen llicència no hauran de passar cap examen ni curset de formació, es podrà caçar 1 hora abans de la sortida del sol.

GOB i Endesa col.laboren un any més en la conservació d’aquesta espècie en perill d’extinció

GOB i Endesa col.laboren un any més en la conservació d’aquesta espècie en perill d’extinció

Cal aplicar criteris d’estalvi ambiental i econòmic, i abandonar aquesta pràctica inconvenient que és norma habitual a Mallorca

La manca de suficient personal d’informació i vigilància perjudica l’ús públic i la conservació del parc

El GOB insta l’Ajuntament de Santa Margalida a descartar l’emissari submarí que abocaria a la mar les aigües procedents de la nova depuradora de Can Picafort

La manca de planificació, i la vigilància, manteniment i seguiment insuficients posen en risc la conservació a l’espai natural més emblemàtic de Mallorca

Pàgina 20 de 28
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.