Biodiversitat

Biodiversitat (319)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

17/03/2011 El GOB manifesta el seu rebuig al pla d’usos militars de Cabrera
El Patronat del Parc Nacional informarà demà sobre el Pla presentat pel Ministeri de Defensa

 


Va ser alliberada després de recuperar-se d’una col·lisió. Alta tecnologia al servei de la conservació d’espècies

 

L’informe de Ramsar ens treu els colors per haver permès l’autorització del projecte de camp de golf, i insta a la protecció definitiva de la zona

 

Cal que Medi Ambient verifiqui l’existència d’hàbitats d’interès comunitari a Son Bosc, atenen a l’informe dels seus Agents de Medi Ambient

 

El GOB col·loca emissors de seguiment via satèl·lit a 4 exemplars, per controlar detalladament els seus moviments

Pàgina 20 de 23

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.