Biodiversitat

Biodiversitat (420)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Dimarts, 31 Agost 2021 08:33

SOS Badia de Sóller, SOS Posidònia

Difonem un clip que documenta els fondejos sobre posidònia i l’abocament d’aigües mal depurades a la badia

El col·lapse que es pateix aquests dies i l’impacte que això està generant sobre l’espai natural posa de manifest la inconveniència d’aquesta instal·lació

 

Cal abordar la problemàtica de la badia de Pollença amb un instrument d’ordenació ambiental

Amb motiu dels resultats exitosos de les darreres temporades i la necessitat de seguir treballant per a la protecció i conservació del medi marí, el GOB dóna inici a una nova edició de la campanya SOS Posidònia.

La feina dels voluntaris i voluntàries ha fet possible el manteniment d’una nombrosa colònia de cria de gavina roja, espècie amenaçada

 

Avui es celebra el 10è aniversari de la incorporació de la Serra de Tramuntana al patrimoni mundial de la UNESCO

 

No es pot permetre que la bauxa turística afecti també als espais naturals més valuosos

Les seccions insulars del GOB de Menorca, Mallorca i Eivissa (GEN-GOB) s’han reunit aquest cap de setmana a la trobada anual per tractar els temes ambientalment més rellevants que afecten a les Illes.

 

Els dèficits en planificació són importants, i tenim pendent també la protecció de nous espais naturals

Pàgina 3 de 30

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob